Ladda upp video till play.umu.se

Förutsättningar

Den här instruktionen gäller för personal med ett UmU-id (krävs för att kunna logga in på play.umu.se). Observerat att studenter kan inte publicera video i denna tjänst (play.umu.se). Studenter kan däremot ladda upp videouppgifter via UmU Plays integration inne i Cambro eller Moodle (se menyalternativet ”Min media” i respektive plattform).

Steg 1.

Logga in i play.umu.se

Steg 2.

Klicka på LÄGG TILL NY och sedan på Media Uppladdning

 

Ny inspelning

Ny inspelning

Steg 3.

Godkänn Umeå universitets regler rörande uppladdning och klicka sedan på välj en fil att ladda upp. Det som händer nu är att din utforskare eller Finder öppnas och du får chans att leta reda på den film du vill ladda upp.

Steg 4.

  1. Ge din film ett namn, en beskrivning och ange gärna någon eller några taggar så att din film blir lättare att hitta vid ett senare tillfälle.
  2. Lägg eventuellt till medarbetare som du vill skall kunna redigera och publicera din film
  3. Ange om filmen skall vara privat, Inte listad eller Publicerad
  • Privat: Endast du och de eventuella medarbetare du angett som redigerare och publicerare får tillgång till filmen
  • Inte listad: Alla som har länken till din film kan se på filmen. Filmen är inte sökbar för utomstående.
  • Publicerad: Filmen blir helt öppen och sökbar

Steg 5.

Om du går till Min Media så kommer du att kunna se din film