Lägg till bakgrundsbild i Teams

Nu finns flera bilder som du kan ladda ner och använda som bakgrundsbild i Teams. Bilderna är tagna vid campus.

Använder du Teams som applikation i din dator och har tjänsten Klienthantering finns bilderna redan inlagda i Teams. Om du inte har Klienthantering måste du lägga in bilderna själv.

Så här gör du om du har Klienthantering

  1. När du är i ett möte i Teams, klicka på de tre prickarna ”Fler åtgärder” och välj sedan ”Visa bakgrundseffekter”.
  2. Där finns flera bilder som du kan välja mellan. Om du scrollar ner hittar du bilderna som är tagna vid campus.
  3. Välj bild och klicka på ”Använd”.

Så här gör du om du inte har Klienthantering

  1. Gå till Mediabanken och ladda ner de bilder du vill använda.
  2. När du är i ett möte i Teams, klicka på de tre prickarna ”Fler åtgärder” och välj sedan ”Visa bakgrundseffekter”.
  3. Klicka på ”Lägg till ny” och leta upp bilden du vill lägga till, klicka sedan ”Öppna”.
  4. Markera sedan bilden och klicka på ”Använd”