Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och placera markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediabanken.

  Ett Mediabankfönster visas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 • För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha.
 • Klicka på View för att ta reda på om du får använda bilden.

 • Välj därefter Crop, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i drop down-menyn Select Template. Om det är en personbild som inte går att beskära till 16:9 kan du även välja Porträttbild Kvadratisk vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden.
 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediabanken, och följer med även till den sida du lägger in bilden på.

  Visningsformat. Välj om bilden ska vara i Fullbredd, Porträttbild kvadratisk vänster eller höger. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 väljer du fullbredd, och om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  – Egenskap 1. Här fylls fotografens namn i. Fotograf och ska alltid anges.
  – Egenskap 2. Här fylls Alt-texten i. Alt-text och ska alltid anges.
  – Egenskap 3. Här fylls eventuell bildtext i. Bildtext är valfritt.
 • Klicka på Update för att infoga bilden på sidan.