Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och placera markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediaflow.
  skärmdump
  Ett Mediabankfönster visas, där du kan söka efter den bild du vill ha eller klicka dig fram i mapparna Webbilder och Mediabanken.
  skärmdump
  Skärmdump
 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på  fliken rättigheter för att ta reda på om du får använda bilden.
  SkärmdumpSkärmdump
 • Välj därefter Använd denna bild, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i drop down-menyn Bildstorlek. Om det är en personbild som inte går att beskära till 16:9 kan du även välja Porträttbild Kvadratisk vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden.
 • När du är nöjd med beskärningen och eventuell Alternativtext (bildtext) klickar du på Infoga bilden.
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediaflow, och följer med även till den sida du lägger in bilden på. Du kan ändra bildtexten eller lägga till fotograf när bilden är inlagd på sidan.
  Skärmdump
  Skärmdump
  – Bildplacering väljer du efter att bilden är inlagd på sidan. Markera bilden och välj Format i editorn. Välj om bilden ska vara i Porträttbild kvadratisk vänster eller höger genom att välja Bildplacering. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 behöver du inte välja något format men om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  Skärmdump