Lägga till en extra brevlåda/funktionsbrevlåda i Apple Mail

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i Apple Mail

För att koppla upp en delad e-postlåda i Apple Mail krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående.

  1. Gå in i Systeminställningar och välj Internetkonton
  2. Klicka på ”+” och välj Lägg till ett annat konto
  3. Välj E-postkonto
  4. Fyll i e-postadress till delad postlåda och lösenord till ditt Umu-ID.
  5. Klicka på Logga in

6. I nästa fönster som kommer upp skriver du in
E-postadress: delade_postlådans_adress
Användarnamn är det som är lite special och har formatet: Umu-ID@ad.umu.se\delade_postlådans_namn
Lösenordet till ditt Umu-ID.
Kontotyp: IMAP
Server för inkommande och utgående: mail.ad.umu.se
Klicka på Logga in

7. Markera sedan Mail och klicka på Klar.

8. Nu är kontot inlagt men för att hantera var breven ska ligga så går man i Apple Mail till Inställningar.

9. Under Konton – Brevlådefunktioner ställer du in bl a vilken mapp som skickade brev ska hamna i.

10. Under Konton – Serverinställningar ställer du in så att Server för utgående e-post har Användarnamn: Umu-ID@ad.umu.se.