Logga in och ut i Samtalsköer i Teams

När du tilldelas som en agent i en Teams Samtalskö är det möjligt att välja att ansluta sig (opt-in) eller lämna (opt-out). Det är endast när du är i opt-in status som du kommer att få samtal från Samtalskön som skickas till din Teams-klient.  

Samtalsköer kan konfigureras så att du endast får samtal när du är tillgänglig (grön status). 

Logga in och ut i en samtalskö via inställningarna

  1. Öppna Inställningar i Teams genom att klicka på de tre prickarna bredvid din profilbild och välj Inställningar. 

Inställningar i Teams

2. Öppna Samtal i menyn till vänster i inställningar och bläddra nedåt så ser du alla Samtalsköer som du är tilldelad. Klicka på växelknappen för att välja att ansluta eller lämna. 

Samtalsinställningar i Teams

Opt-in statusKnapp ON

Opt-out status Knapp OFF

3. Stäng inställningarna. 

Logga in och ut i en samtalskö via en Teams-kanal

Om Samtalskön du använder är kopplad till en Teams-kanal kan du välja att ansluta/lämna direkt från den kanalen i Teams. 

1.Öppna den kanal din Samtalskö är ansluten till och välj fliken Samtal. 

2. Klicka på växelknappen bredvid ditt namn för att välja att ansluta eller lämna.

Växelknapp bredvid namn i Teams

3. Du kan också se andra användare som är tilldelade samma Samtalskö och om de har anslutit sig eller lämnat. 

Agenter i samtalskö