Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Manuellt)

För att ställa in eduroam på din iPhone eller iPad manuellt behöver du göra två saker:

  • Installera certifikat
  • Ställa in din iPhone eller iPad att använda certifikatet

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Öppna en webbläsare på din iPhone eller iPad och gå till https://www.eduroam.umu.se.

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.

3. Klicka på Skapa certifikat.

4. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

  

5. Markera och kopiera ditt lösenord för det personliga certifikatet, du behöver det senare.
Klicka sedan på Ladda ner personligt certifikat.

6. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

7. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

8. Klicka på Installera.

9. Klistra in lösenordet som du kopierade tidigare och klicka Nästa.

9. När du får upp meddelandet Profil installerad klickar du på Klar i övre högra hörnet.

10. Gå tillbaka till webbläsaren och klicka på Ladda ner root-certifikat.

11. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

12. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

13. Klicka på Installera, Installera och sedan på Klar i övre högra hörnet

Nu är certifikaten installerade.

Ställ in din iPhone eller iPad att använda certfikat

1. Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad och klicka på Wi-Fi.

2. Klicka på det trådlösa nätverket eduroam.

3. Ändra Läge till EAP-TLS, klicka på Identitet och välj den identitet
som ser ut som bilden nedan (men med ditt Umu-id).

5. OBS! Skriv inte in ett användarnamn. Klicka på Anslut i övre högra hörnet.

6. Klicka på Lita på i övre högra hörnet.

7. Klart. Nu kan du börja använda eduroam.