Mediabanken backend: Märka flera bilder

Märka flera bilder

Du kan markera flera bilder genom att dra med ”lassomarkören” över de bilder du vill markera. Vill du markera eller avmarkera alla bilder på en moodboard eller i en mapp använder du symbolen med rutor i toppen (Select all).

Markera flera bilder

 

Märka flera bilder åt gången

Om du har flera bilder som är tagna vid samma tillfälle kan du använda dig av multipel editering, det vill säga märka flera bilder på en gång på samma sätt. Markera de bilder du vill märka och klicka på pennan. Då får du upp ett formulär som gäller för samtliga bilder. Klicka för de fält du vill editera. Du kan välja om du vill skriva över eventuell befintlig information, lägga till, ersätta eller rensa fältet. Observera att du om du vill kan sätta samma titel på bilderna som då numreras. Sedan fyller du i fält för fält och sparar.

Behöver enskilda bilder kompletterande märkning kan du göra det sedan bild för bild.

För en genomgång av de olika fälten i formuläret se Märka enstaka bilder i Mediabanken.

Ändra flera bilder

 

Synkronisering

Ett alternativ om du vill märka flera bilder på samma sätt är att använda synkronisering. Då börjar du att märka en bild.

När du är klar ställer du dig på den märkta bilden och markerar därefter övriga bilder som ska synkroniseras med den första. Gå till menyn ”Mer” och välj synkronisera. Nu visas en ruta där du kan se vilken bild som är förlaga och vilka som ska synkroniseras med den. Klicka för de fält som ska synkroniseras och klicka ”synkronisera”.

Synkronisering