Min filyta – information

Beskrivning
ITS erbjuder två tjänster för filyta, en för dig som individ som kallas Min filyta och en för institution eller enhet som kallas för Gemensam filyta. Filerna lagras på servrar i universitetets drifthallar och är åtkomliga genom uppkoppling mot universitetets datanät, via fast uppkoppling eller via eduroam.

Åtkomst utanför campus
Om du befinner dig utanför campus behöver du VPN för att komma åt Filytan.

Målgrupp
Min filyta – alla anställda vid Umeå universitet.
Gemensam filyta – institutioner eller enheter vid Umeå universitet.

Tjänsten innefattar
Fillagring på servrar i ITS datorhallar på campus.
Backup en gång per dygn.
Möjlighet att ta tillbaka raderad information upp till 60 dagar efter du kastat filerna.

Vem kan beställa fillagringstjänster
Tjänsten kan endast beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig.

Övrig information
• Det är viktigt att den som beställer gemensam filyta går ut med informationen till personalen angående vilken sökväg det är. Ex. \\gemfilyta.ad.umu.se\gem$\”Mappnamn”
• Tjänsten kan bara ha ett kostnadsställe per institution eller motsvarande.
• Om mailutskicket skall gå till en annan roll, exempelvis IT-ansvarig, vid enheten/institutionen meddela detta till ITS så kan vi ändra det för berörd enhet/institution.
• Tjänsten faktureras månadsvis baserat på antalet beställda filytor samt total lagringsvolym.
• Som prefekt eller IT-ansvarig kan du se hur vilka på din institution som har filyta via Servicedesk.
• Som användare av ”min filyta” kan du se storleken på din filyta via Servicedesk, Mina Sidor, Min filyta
• Om alla på enheten/institutionen använder sin personliga filyta så kan den monteras automatiskt för alla via en så kallade GPO. Om ni inte har en lokal resurs som kan hantera detta så kan ni få hjälp med detta genom att kontakta ITS. Det sker mot löpande konsulttaxa.