Min Första enkät i LimeSurvey

Vill man starta en LimeSurvey enkät för att börja med insamling,  surfa till din huvud sidan Stage miljö ( Alltid börja i Stage!  ) och klicka på LimeSurvey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS  Som admin, för att komma till inloggningen måste man skriva /admin till slut av menyrad.

 

 

Logga in med dina autentiseringsuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Lista Enkäter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att börja din första enkät, klicka på ”Skapa en ny enkät”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylla i enkätens namn och beskrivningen och klicka på Spara (i topp höger hörn). Din enkät sparas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man klicka på Inställningar flik och då Översikt ser du olika inställningar man kan ändra. (t.ex  Vill du ha din enkät i flera språk, kan man klicka på Språk och lägg till olika språk enkät ska publiceras i.  Är alltid bra att fylla i din Administratör och Ägare epost adress om man har frågor eller fel med enkät)

OBS**  Vid ändringar av inställningar måste man alltid klicka på Spara i topp höger hörn.

 

Nu kan du börja med att skapa frågor och fråga grupper.
LimeSurvey har många olika fråga typer och det är alltid bäst att vara bekvämt med dom olika fråga typ och vilken typ av svar dom ge.  För att se alla olika typ av frågor i LimeSurvey klicka här.  (Tip…  är bra att ha skissat ut i förväg hur du vill att din enkät ska ser ut.  Det sparas mycket tid)

Klicka på fliken ”Struktur”

Är här du börja skriva dina frågor.

Finns Fråga grupp och frågor.  Vill man samla alla frågor av samma typ, skapa en Fråga grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minns att klicka på SPARA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu välja man KOD för din fråga.  Varje kod måste vara unik.  Man kan inte ha 2 frågor med samma kod.  Jag har valt Q1 (för question 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För enkelhets skull har jag valt Radio lista.
Skriv din fråga (och klicka på Spara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har du skapat första fråga.  Men ser man en ”Varning” under Typ.  Vi måste helt enkelt ge respondenter något svar att välja.

Klicka på Varning och här kan man skriva in alla olika svarsalternativ till din fråga.  Minns att, som din fråga kod, måste Svars kod också vara unik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv in alla svars alternativ du vill ha (för att lägg till rad, klicka på PLUS tecken till höger end av rad.  SPARA dina svarsalternativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätt att lägga alla frågor till din första enkät.

När du är klar kan du fortsätt med Test av din enkät, samt utvärdering av svar, felsökning (om det behövs), test utskick m.m.