Mitt fasta telefonnummer visas istället för mitt mobiltelefonnummer när jag ringer från mobilen

Från mitten av maj 2019 kommer ditt fasta telefonnummer att visas även när du ringer från din tjänstemobil.

Vill du hellre att ditt mobiltelefonnummer ska visas kan du beställa den ändringen genom att kontakta teleservice@umu.se