Ominstallation av dator som använder ITS Klienthanteringstjänst

Innan du startar en ominstallation är det viktigt att du säkerhetskopierar all data som du vill ha kvar eftersom allt på datorn kommer att raderas.
Se till att datorn är kopplad till nätverket med nätverkskabel.
När datorn startar, tryck på F12-tangenten upprepade gånger, då laddar datorn ned en ”Bootimage” från nätverket.

Tryck ev. på F12 ännu en gång.

Det tar några minuter att ladda wim-filen beroende på datormodell och nätverksuppkoppling.

När denna dialogruta visas, tryck ”Next”.

När denna dialogruta visas, tryck ”Next”.

Installationen initieras.

All data på datorn kommer nu att raderas, om du vill fortsätta så trycker du på ”OK”.

Ominstallationen av datorn startar. Det tar ca: 25-50 min beroende på hur snabb datorn är.

När inloggningsskärmen visas är datorn klar och du kan logga in med ditt Umu-id.

Eventuellt kommer applikationer som är gemensamma för institutionen att installeras via ”Software center” i efterhand.