Outlook 365 vidarebefordra e-post

Om man vill vidarebefordra sin e-post automatiskt från @student.umu.se-kontot så gör man följande:

1. Gå till o365.umu.se och vidare till Outlook som du hittar på vänster sida.

2. Uppe till höger hittar du ett kugghjul, välj där Visa alla Outlook-inställningar (längst ner).

3. Gå till Vidarebefordran och skriv in den mailadress som du vill att mail ska skickas till och spara.
Om du vill att mail även ska sparas i studentmailen så bockar du i Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden.