Portalen FAQ

Vad är Portalen?

Portalen innehåller personliga tjänster, t.ex. e-post och studieresultat, för dig som är student vid Umeå universitet.

 • läsa och skicka e-post
 • få en överblick av dina kommande, pågående, avslutade och ej avslutade kurser
 • kontrollera dina studieresultat
 • ta ut studieintyg
 • webbregistrera dig på vissa kurser
 • anmäla avbrott på kurser
 • ansöka om examen och följa examensansökan
 • ge tillåtelse för vissa företag att ta reda på om du studerar eller inte, för att du ska kunna få tillgång till studeranderabatter
 • ladda ner programvaror för läs- och skrivstöd och ta del av andra tjänster för datoranvändning som Umeå universitet erbjuder
 • söka böcker, förlänga lån och boka grupprum via UB:s portaltjänst
 • ändra dina kontaktuppgifter

Hur loggar jag in i Portalen?

Gå till sidan www.student.umu.se. Klicka på länken ”Portalen” som ligger i menyn ”Gå direkt till” till höger på sidan. Du skickas då till en inloggningssida, där du skriver in ditt Umu-id. Sedan kommer du att ha tillgång till din personliga portal.

Vad bör jag se efter att jag loggat in?


Hur kan jag se mina studieresultat och skapa studieintyg?

När du loggat in i Portalen med din Umu-id ser du fliken ”Mina studier”. Om du klickar på den fliken finns en meny till vänster där du kan se dina resultat och ”Intyg” där du kan skapa ett intyg med elektroniskt sigill (information som mottagaren av intyget kan använda för att kontrollera att intyget är giltigt). Under ”Skapa studieintyg” i menyn kan du skapa ett intyg som visar dina kurser vid Umeå universitet, och under ”Skapa nationellt intyg” kan du som även läst vid andra universitet eller högskolor få med dessa kurser i intyget.

Varför kan jag inte flytta en flik dit jag vill, utan bara till vissa bestämda platser, eller inte alls?

Varje flik har en viss prioritet, vilket påverkar hur flikarna får placeras. För några av flikarna är denna prioritet så fast bestämd att det inte går att flytta fliken. Det är tänkt att den ska ha den placering den har tilldelats. Flikar som du har skapat själv kan du flytta om inbördes.

Varför kan jag inte ta bort vissa flikar?

De flikar som finns i Portalen från början, och som riktar sig till alla studenter går inte att ta bort. De flikar studenter själva lägger till, kan de även ta bort.

Hur gör jag för att lägga till en egen flik med innehåll jag själv vill ha?

Som student har du några fasta flikar där du inte kan ändra innehållet. Utöver den informationen finns det några funktioner som du kan lägga till på nya flikar. I dokumentet Portalen: Skapa ny flik beskrivs principen för att lägga till nya flikar.

Hur gör jag för att lägga till mer innehåll på en flik?

Ytterligare innehåll kan endast läggas på flikar du skapat själv. Gå till Portalen: Skapa ny flik Där beskriver vi  hur du lägger till innehåll på en egenskapad flik.