Skapa en ny kurs i Cambro eller Moodle

Guiden beskriver hur du skapar en kurssajt i Umeå universitets centrala lärplattformar, Cambro eller Moodle.

Observera att det inte går att skapa kurser för vårterminen 22.
Från och med vt-22 ska alla kurssajter skapas i Canvas

För att skapa, kopiera och administrera kurssajter i Cambro och Moodle används applikationen Kursadministration. Här lägger du även till tillfälleskoder på kursen med koppling till Ladok.

  1. Gå till www.kursadministration.umu.se
  2. Logga in med Umu-id

Du kan även nå Kursadministration genom lärplattformarnas startsida.

Cambro

Moodle

 

 

 

 

 

 

 

3. Inne i Kursadministration, klicka på Skapa ny kurssajt

 

4. Välj i vilken lärplattform du vill skapa kursen i. Klicka sedan på Nästa.

 

5. Skriv in anmälningskod, kurskod eller kursnamn i sökrutan och klicka sedan på Sök. Notera att du även kan även filtrera mellan terminer. Klicka sedan på Välj vid den aktuella kursen i listan.

I vissa fall kan systemet varna att ”Kurssajten finns redan!”, scrolla då längst ner på sidan och klicka på Fortsätt – Skapa en till kurssajt 

6. Nu är det dags att namnge kurssajten, välj något av namnförslagen som Kursadministration genererar eller bocka i rutan Eget namn och skriv namnet för kursen. Namnet kommer visas för användare i lärplattformen.

7.  I steg 3. Struktur väljer du någon av mallarna eller att kopiera en befintlig kurssajt.

Vid kopiering: Sök på kursnamn, kurskod eller anmälningskod och välj aktuell kurs från listan.

(OBS! För att kopiera en kurssajt måste kursen finnas registrerad i Kursadministration. Du måste dessutom finnas tillagd på kursen i Kursadministration, det räcker alltså inte att du är inlagd som lärare på kursen inne i Cambro eller Moodle. För att lägga till dig på en befintlig kurs – gå till startsidan på Kursadministration och klicka på ”Lägg till mig på kurssajt”.)

När du valt mall eller kurs att kopiera, klicka på Nästa.

8. I steg 4. Personal väljer du din roll på kursen samt lägger till ev. kollega. Det går även att komplettera i efterhand. När du är klar klickar du på Nästa.

9. I steg 5. Studenter kan du bestämma vilka grupper av studenter som ska läggas till på kurssajten och vilken åtkomst de ska ha. Du kan koppla flera studentgrupper/ anmälningskoder till samma kurssajt.

”Antagna och registrerade” betyder att alla studenter som är antagna eller registrerade i Ladok kan se kurssajten, alternativet ”Endast registrerade” betyder att bara registrerade studenter på kursen kan se kurssajten.
OBS! En rekommendation är att välja alternativet Ingen åtkomst om du vill jobba vidare med kursens innehåll och struktur innan kurssajten blir synlig för studenter. När du känner dig färdig med kursens innehåll kan du istället gå tillbaka till Kursadministration och på startsidan välja Ändra mina kurssajter och aktivera tillgång för studentgrupperna/anmälningskoderna.

När du valt aktuella anmälningskoder och deras åtkomst till kursen klickar du på Nästa.

10. Slutligen i steg 6. Sammanställning presenteras en översikt av kursen, kontrollera och klicka på Skapa.

Din kurs är nu skapad! Det kan ta några minuter innan den blir synlig i aktuell lärplattform.