Skapa och hantera gruppformulär i Forms

I denna manual kommer vi visa hur du skapar och hanterar formulär inom en befintlig grupp (team) på samma sätt som om det var din egen forms portal. Detta möjliggör enkel redigering och arbete inom en grupp.

Hitta gruppformulär

 1. Gå till forms.office.com och logga in med ditt Umu-id.
 2. Skrolla ned till mina grupper. Här ser du alla grupper (team) som du är medlem i och antalet formulär som existerar inom den gruppen.
 3. Om du inte ser din grupp klicka på visa fler.
 4. Välj sedan grupp genom att klicka på gruppnamn (exempelvis Department A)
  Skapa och hantera gruppformulär - sin privata formsportal

Skapa och hantera gruppformulär

När du har valt gruppformulär kommer du till gruppformulärets portal för Forms. Här kan du skapa nya formulär, se och hantera medlemmar och existerande formulär. 

 1. Klicka på Ny grupptest för att skapa ett test som är delat inom gruppen.
 2. Klicka på pilen och sedan Ny gruppformulär för att skapa ett nytt formulär som är delat inom gruppen.
 3. Klicka på Alla formulär för att se alla formulär inom gruppen.
 4. Klicka på Borttagna formulär för att se alla borttagna formulär inom gruppen.skapa och hantera gruppformulär - gruppformlär portalsida
 5. Om du skapar ett nytt formulär eller öppnar ett existerande formulär i gruppen kommer det att visas med gruppnamnet så att du tydligt ser att det är ett formulär som hör till en grupp.

 

 

 

 

 

 

OBS. Om du skapar ett nytt formulär eller öppnar ett existerande formulär i gruppen har du samma funktionalitet som vid vanliga formulär som du skapar i din egen forms portal. Om du vill se mer hur du bygger upp ditt formulär, se manual: Skapa frågor i formulär i Forms