Skapa och publicera en kursutvärdering

Steg 1

Gå till startsidan för kursutvärderingar genom att antingen klicka på Kursutvärdering i den vänstra huvudmenyn eller genom att klicka på Startsida för utvärderingar överst på sidan.

Steg 2

Klicka på Skapa ny utvärderingstillfälle till höger på sidan.

 

Skapa utvärdering

Skapa utvärdering

Steg 3

Fyll i titel och instruktioner. Instruktionerna kommer att vara synliga överst i utvärderingen. Under instruktionerna finns en lista med alla tillgängliga mallar. Välj den mall du vill använda. Hur du skapar en mall kan du se här. Klicka därefter Fortsätt till inställningar.

Instruktioner

Instruktioner

Steg 4

Inställningar för utvärderingen:

Utvärderingsdatum

Startdatum är den dag när användarna kan börja svara på utvärderingen. Slutdatum är sista dag som utvärderingen går att besvara.

Utvärderingsdatum

Utvärderingsdatum

Utvärderingsresultat

Här styr du vilka som har möjlighet att se resultatet av utvärderingen. Studenter kan aldrig se resultatet, endast personer som är tilldelade roller som Administrator, Teacher och Co-teacher. Om du avmarkerar alla alternativ är det endast du som kan se resultatet, vilket är en nackdel om du t.ex. blir sjuk.

Utvärderingsresultat

Utvärderingsresultat

Inställningar

Välj om deltagarna ska kunna hoppa över frågor (Blanka icke-textfrågor är tillåtna), samt om deltagarna ska ha möjlighet att öppna utvärderingen på nytt och ändra sina svar.

Inställningar

Inställningar

Administrativa inställningar

Här väljer du om utvärderingen ska vara kopplad till ett CAS-id, eller om vem som helst ska kunna besvara utvärderingen.

Administrativa inställningar

Administrativa inställningar

Notifieringar för utvärdering

Alla deltagarna på den cambrosajt som är kopplad till utvärderingen får per automatik ett epostbrev med en länk till utvärderingen. Om du vill modifiera innehållet i brevet kan du göra det.

Du kan också välja att påminnelser ska skickas till dem som inte besvarat utvärderingen och iså fall hur ofta påminnelser ska skickas. Vänligen observera att detta endast fungerar om du kopplat utvärderingen till ett CAS-id. Du kan modifiera texten i påminnelsen.

Notifieringar

Notifieringar

Steg 5

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Fortsätt till associera till kurs längst ned på sidan.

associera till kurs

associera till kurs

Steg 6

Klicka på den blå pilen alternativt på texten Välj eller skapa egen grupp av deltagare   för att se en lista över kurssajter. Om du har skapat utvärderingen inne i en sajt finner du denna sajt överst i listan. Leta upp den sajt där deltagarna återfinns (normalt kurssajten) och markera med en bock i rutan före sajtnamnet. Klicka därefter på Spara associerade grupper.

Associera

Associera

Steg 7

Du har nu skapat en utvärdering! Klicka på Klar.

Spara utvärderingen

Spara utvärderingen