Sökning av block, dokument och formulär i Episerver

För att söka på alla dokument, block och formulär för umu-webben behöver Root i sidträdstrukturen markeras. Då görs sökningen även i ”För denna Sida” vars innehåll är kopplat till en specifik sida. 

Gör såhär 

Markera Root överst i sidstrukturträdet. (Om Root inte är markerad finns det risk att du inte hittar det du letar efter.) 

Gå sedan till mappstrukturen och markera flik för block, media eller formulär, beroende på vilken innehållstyp du söker. Markera För alla webbplatser eller EPiServer Forms överst i mappstrukturen. 

Skriv det du söker efter i fältet Sök. Sökmotorn letar nu även på sidor och i block under För denna sida och För detta block.