SPSS uppdateringar

SPSS patchar och fixpacs för de senaste versionerna finns att hämta här:
https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/ITS-Programvaror/

Dessa filer avser uppdateringar av SPSS. Kontakta din licensansvarige om du behöver filer för nyinstallation eller uppgradering till nyare version av SPSS.