Ställa in din e-post i Mail på iPhone

Instruktionen nedan gäller för e-post som hanteras av ITS och ligger på servrar på Umu.

 

1.  På din iPhone gå till Inställningar -> Konton och lösenord eller E-post beroende på iOS version.

2. Under Konton välj Lägg till konto och sedan Exchange


3. E-post: <förnamn.efternamn@umu.se>
Beskrivning: <valfritt>
Nästa

4. Välj Konfigurera manuellt

5. Skriv in

Server: webmail.umu.se

Domän: ad.umu.se

Användarnamn: <Ditt UmU-id> eller <Ditt UmU-id>@ad.umu.se

Lösenord: <Lösenordet till ditt UmU-id>

7. Tryck Nästa. Om det är OK får man en bock bredvid alla fält.

8. Här väljer du vilka tjänster som du vill aktivera på din iPhone.
Spara.

Som standard synkroniseras eposten en månad bakåt.

Fler inställningar för programmet Mail hittar du under Inställningar -> E-post.