Ställa in din e-post i Mail på iPhone

1.  På din iPhone gå till Inställningar -> Konton och lösenord eller E-post beroende på iOS version.

2. Lägg till konto och välj Exchange


3. E-post: <förnamn.efternamn@umu.se>
Beskrivning: <valfritt>
Nästa

4. Välj Konfigurera manuellt

5. Skriv in

Server: webmail.umu.se

Domän: ad

Användarnamn: <Ditt UmU-id> eller <Ditt UmU-id>@ad.umu.se

Lösenord: <Lösenordet till ditt UmU-id>

7. Tryck Nästa. Om det är OK får man en bock bredvid alla fält.

8. Här väljer du vilka tjänster som du vill aktivera på din iPhone.
Spara.

Som standard synkroniseras eposten en månad bakåt.

Fler inställningar för programmet Mail hittar du under Inställningar -> E-post.