Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på Campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets Campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden. 

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

1. Gå in i Inställningar -> Wi-Fi och välj Umu wifi.

 

2. Starta Safari och surfa på http://www.eduroam.umu.se så ska du komma till inloggning.

3. Skriv in ditt Umu-id med lösenord och klicka på Logga in.

4. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

 

5. Skriv in namn på enheten, ex iPhone, och klicka på Continue.

 

6. Klicka på figuren i det blå fältet, Launch Apple Profile and Certificate Installer Now.

 

7. Tillåt hämtning av konfigurationsfil. Detta kommer upp 2 ggr.

 

8. Gå till Inställningar -> Profil hämtad.

 

9. Nu ska du installera Profilen. Klicka på Installera. Detta kommer upp 2 ggr.

 

10. När det är färdigt klickar du på Klart.

 

11. Gå till Inställningar -> Wi-Fi och klickar på (i) längst till höger.

12. Klicka på texten Glöm det här nätverket.

13. Gå tillbaka och du ansluts till eduroam. Klart.