Ställa in eduroam för iPhone och iPad (manuellt)

För att ställa in eduroam på din iPhone eller iPad manuellt behöver du göra två saker:

  1. Installera certifikat
  2. Ställa in din telefon att använda certifikatet

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Öppna en webbläsare på din iPhone eller iPad och gå till www.eduroam.umu.se.

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.

3. Klicka på Skapa nytt certifikat

4. Välj Manuell installation och klicka på Gå vidare.

  

5. Markera och kopiera ditt lösenord för pkcs12. Du behöver det senare.

6. Klicka på Ladda ner UmU eduroam CA rootcert.

7. Välj Installera och Installera igen.

8. När du får upp meddelandet Profil installerad klickar du på Klar i övre högra hörnet.

9. Klicka på Ladda ner UmU eduroam server rootcert.

10. Klicka på Installera och sedan på Klar i övre högra hörnet

11. Klicka på Ladda ner pkcs12 för xxxxxxx (Ditt Umu-id).

12.Klicka på Installera och Ange lösenkod för din iPhone eller iPad.

13. Nu får du en varning att profilen inte är signerad. Klicka på Installera.

14. Ange det lösenord för pkcs12 som du markerade och kopierade i steg 5.

15. Klicka på Klar. Nu är certifikatet installerat.

Ställ in din iPhone eller iPad att använda certfikat

1. Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad och klicka på Wi-Fi.

2. Klicka på det trådlösa nätverket eduroam.

3. Istället för att Ange ett användarnamn och lösenord klickar du på Läge och väljer EAP-TLS.

4. Klicka på Identitet och välj den identitet som ser ut som bilden nedan (men med ditt Umu-id).

5. OBS! Skriv inte in ett användarnamn. Klicka på Anslut i övre högra hörnet.

6. Välj Lita på i övre högra hörnet.

7. Klart. Nu kan du börja använda eduroam.