Ställa in eduroam på Ubuntu (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Ubuntu. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till Downloads. Där hittar du de nerladdade filerna. Döp om det personliga certifikatet umu-id.pfx så att det slutar på .p12.

Ställ in din Ubuntu att använda certfikat

1. Gå till menyn och välj eduroam via Select Network .

2. Ställ in trådlösa inställningar

  • Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise
  • Authentication TLS
  • Identity Umu-id@ad.umu.se
  • CA-certifikat UMU-CAROOT-CA2.cer som ligger i Download
  • User certifikat Umu-id.p12 som ligger i Download
  • User private key Umu-id.p12 (sätts automatiskt)
  • User key password Skriv in lösenordet som kopierades ovan
  • Klicka på Connect.