Ställa in hänvisning av samtal i förväg (Skype för företag)

Om du vill schemalägga en hänvisning i förväg gör du det via Outlook.

  1. Skapa en mötesbokning i Outlook.

  1. Skriv in koden för din hänvisningsorsak i rubriken för mötesbokningen, till exempel #LUN.
  2. Välj ”Frånvarande” i fältet ”Visa som”.
  3. Välj en start- och sluttid för mötesbokningen.
  4. Skicka mötesbokningen till dig själv och ev mötesdeltagare.

Hänvisningen är då aktiv under den tid som mötet är bokat. Om du bjuder in andra deltagare till ditt möte, kommer hänvisningen att gälla även dem.