Ta bort 2:a i program- eller kurslänk

Att tänka på innan du ändrar url:en

Att en utbildning får en 2:a i url:en sker automatiskt vid import från Selma när en utbildning av olika anledningar gjorts om så pass mycket att det blir ett helt nytt program och den gamla fortfarande har tillfällen som är aktuella i de läsår som visas på webben. Webbredaktörer har behörighet att ändra url adresser i Epi, men ska innan ändring diskutera med innehållsansvarig om det är möjligt att ta bort 2:a i url:en innan du ändrar.

Gör så här

  1. Gå till sidan som du ska ändra url:en på.
  2. Klicka på ikonen Alla egenskaper så att du ser alternativen ovanför innehållet på sidan.
  3. Klicka i fälet Namn i URL och ta bort siffran 2 sist i url:en
  4. När du är klar klickar du på Publicera.