Taggarkiv: Avpublicering

Mediabanken backend: Avpublicera bilder

En bild som är utgången eller som börjar bli för gammal att använda bör avpubliceras. Det gör du genom att markera bilden och klicka på jordglobssymbolen med ett rött kryss på (Avpublicera). Du får då upp en dialogruta där du markerar från vilka publiceringsställen du vill avpublicera den (i exemplet frontend).

Om du avpublicerar en bild så finns den ändå kvar i backend, men syns inte längre i frontend eller Episerver. Vi kanske vill använda den någon gång i historiska återblickar. Därför slänger vi vanligtvis inte bilder, utan avpublicerar dem bara.

Tänk på att bilder som är avpublicerade ska flyttas från mappen ”Publicerade bilder” med undermappar och läggas i mappen ”UmU endast backend” med undermappar.

Slänga bild

Det kan exempelvis hända att du råkat ladda upp en bild av misstag som behöver tas bort helt från Mediabanken, exempelvis en dubblett eller en bild där en person dragit tillbaka sitt samtycke till att vi använder deras bild.

En bild som är publicerad måste avpubliceras innan den kan slängas. Du slänger en bild genom att markera den och klicka på papperskorgssymbolen (Flytta till papperskorgen). Du får då en kontrollfråga om du verkligen vill slänga den. Väljer du ”Bekräfta” hamnar bilden under en egen flik ”Papperskorgen”.

Slänga bild

Hämta slängd bild

Slänger du en bild av misstag kan de som har behörigheten Admin i backend hämta tillbaka den. Har du inte den behörigheten måste du be någon Admin om hjälp. Kön av slängda bilder rensas endast av administratören för Mediabanken. Admin kan gå till fliken ”Papperskorgen”, markera den bild du vill hämta tillbaka och välj ”Återställ valda media”.

Ta bort dubbletter

Mediabanken känner av som dubbletter laddas upp oavsett om filnamnet är olika. Då markeras bilderna med en gul triangel. Klicka på triangeln så får du upp alla dubbletter för den bilden. Se efter vilken bild som är bäst märkt och behåll den. Markera den som ska bort, avpublicera om den är publicerad och släng. Se efter om du eventuellt behöver publicera ut den du behållit till fler publiceringsställen.

Dubbletter