Inlägg

Betygsätt test och quiz

De flesta frågetyperna i Test och quiz betygsätts automatiskt av systemtet. Dock behöver du manuellt bedöma Kort svar/Uppsats, Ladda upp en fil och Ljudinspelning. Du kan också justera resultat som betygsatts automatiskt, lägga till kommentarer eller ge delpoäng.

Steg 1

Gå till Test och quiz.

Välj Test och quiz i vänstermenyn. Klicka på fliken Publicerade test och välj Poäng i rullgardinsmenyn vid det test du vill betygsätta. Alternativt kan du klicka på antalet inlämningar.

 

översikt

Steg 2

Fyll i poängkorrigeringar och kommentarer.

För att justera totalpoängen för testet:

Fyll i plus- eller minuspoäng i kolumnen Korrigering.
Skriv en kommentar i kolumnen Kommentar till student.
Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Notera: Kolumnen Total poäng visar din korrigering efter att du har sparat dina ändringar.

poäng

 

Steg 3


Betygsätt via student.

Om du vill betygsätta en enskild inlämning, klicka på studentens namn.

Översikt

 

Steg 4

Visa och lägg till poäng/kommentarer för student.

Den enskilda studentens inlämning kommer visas med alla frågor respektive svar i testet. Du har möjlighet att justera kommentarer och poäng för alla frågor i testet. Du kan också lägga till bilagor om du vill ge ytterligare feedback för en fråga. Kom ihåg att klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar!

poäng och kommentarer

Steg 5

Betygsätt via fråga.

Om du föredrar att betygsätta en fråga i taget för alla inlämningar, klicka på Frågor i testmenyn.

frågor

Steg 6

Välj fråga och fyll i poäng/kommentarer.

Alla studenternas svar kommer visas för den frågan. För att betygsätta fråga:

Välj numret på frågan du vill bedöma i listan över testets frågor.
Fyll i poäng för varje student.
Fyll eventuellt i kommentarer eller lägg till bilagor.

poängSteg 7

Spara.

Spara dina ändringar genom att klicka på Uppdatera.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster.

Lägg till och ta bort verktyg

 

Steg 2

Klicka på Lägg till verktyg.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 3

För att lägga till ett verktyg klickar du i checkboxen som finns före det verktyg du vill lägga till. Om du vill ta bort verktyg avmarkerar du samma checkbox. Du kan växla mellan att se och dölja alla unika verktyg genom att klicka på visa/dölj alla.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 4

Klicka på Fortsätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas i din sajt, och således också menyn till vänster

Kopiera projektsajt

Steg 1

Gå till Sajtinforamtion på den sajt som du vill kopiera och välj Kopiera sajt.

kopiera projektsajt

 

Steg 2

Ange namnet som du vill att den nya projektsajten skall ha och tryck skapa. Din nya projektsajt är nu skapad och innehåller samma resurser & verktyg som den du kopierade.

kopiera projektsajt

Inaktivera deltagare/student

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster

Steg 2

Leta upp deltagaren du vill inaktivera i listan, klicka på rullgardinsmenyn till höger och välj Inaktiv.

Steg 3

Klicka på Uppdatera deltagare längst ned på sidan.

 

Gör resultat synliga för studenter

Delresultat är ofta förinställda på att vara osynliga för studenterna. Denna guide visar hur man ändrar huruvida studenter ser delresultaten eller ej.

Steg 1

Klicka på listpilen för det delresultat du vill redigera och välj Redigera delresultat.

delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Inställningar för det delresultat du valt att redigera. Kryssa i rutan för Gör synligt för studenterna? för att göra delresultatet synligt för studenterna.

ändra delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Symboler i form av ett överkorsat öga och en kalkylator indikerar huruvida resultat och delresultat är synliga för studenterna respektive inkluderat i beräkningen av kursresultat?. I bildexemplet nedan är kursresultatet dolt för studenter. M

uppdaterat delmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Studentvyn

Såhär ser det ut för studenter när de går in i verktyget Resultat. Det inringade är slutbetyget för kursen. De kan även se de delmål du har publicerat.

resultat

Skapa delmål och ställ in poäng

Cambro sätter automatiskt ett slutbetyg på studenterna. Det blir ibland fel. För att skriva över manuellt vilket betyg respektive student skall ha, klicka i de uppgifter du använder för bedömning.

Steg 1

Klicka på listpilen och välj Åsidosätt kursresultat.

åsidosätt resultat

Steg 2

Skriv sedan in det betyg du vill att studenten skall få. När du är nöjd, tryck Enter (på tangentbordet).

 

 

 

skriv över betyg

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Nu är betyget överskrivet och studenter ser endast det betyg du skrivit in manuellt.

Observera att inmatningen av nytt betyg måste stämma överens med betygsskalan för kursen.
Du finner den under Resultat-Inställningar.

nytt betyg

Plagiatkontroll i Uppgifter via Urkund

Det är enkelt och smidigt att plagiatkontrollera inlämningar när man använder verktyget Uppgifter. Plagiatkontrollen sköts av Urkund, och som lärare får man en översikt över resultatet direkt i Cambro samt möjlighet att via en direktlänk till rapporten i Urkund detaljstudera granskningen.

Så här gör man för att ställa in en uppgift för plagiatkontroll:

Steg 1

Börja med att antingen skapa en ny uppgift, eller redigera en befintlig uppgift. I Typ av inlämning måste du välja Enbart uppladdning av enstaka fil. Urkund kan för närvarande endast hantera en fil per inlämning.

Steg 2

Under rubrik Plagiatkontroll (Urkund) markerar du med en bock att plagiatkontroll ska ske. När du kryssar i bocken kommer informationstext att visas. Vänligen observera att du bör upplysa studenten redan i uppgiftens instruktioner om att:

Plagiatkontroll kommer att äga rum (gärna med en kompletterande länk till universitetets text om fusk och plagiat: http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf).
Studenten måste spara sin fil i någon av de specifika filformat som framgår i texten på Cambro.
Ta också ställning till om studenten ska ges möjlighet att ta del av rapporten från Urkund.

 

 

 

 

 

Bra att känna till

Uppgifter vars inlämningar granskas av urkund markeras med en röd ”rosett” i översiktsvyn.
Återinlämningar bör hanteras i en ny uppgift. Om återinlämningar tillåts i ursprungsuppgiften tvingas studenten radera den först uppladdade filen innan den reviderade filen kan laddas upp, vilket kan skapa osäkerhet hos studenten.

Hantera inlämningar med plagiatkontroll via Urkund

Då en student lämnat in uppgiften med bifogad fil skickas filen till Urkund. Granskningsprocessen kan ta några timmar, beroende på belastningen hos Urkund. Det framgår i rättningsvyn för uppgiften om processen är klar eller inte.

När studenternas inlämningar granskats av Urkund visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Urkund i rättningsvyn.

Grön färg innebär att Urkund identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet.
Gula nyanser indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat.
Svart färg indikerar mycket stor andel plagiat.

Viktigt! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Urkund för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.

 

 

 

 

 

 

För att granska en inlämnings Urkund-rapport behöver du öppna studentens inlämning genom att klicka på hens namn. Därefter klickar du på Visa rapport vid rubrik Rapport från Urkund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas en ny webbsida där du ser Urkund-rapporten.

I den övre vänstra rutan finner du fakta om inlämningen inklusive en nedladdningslänk till studentens inlämning. Samma fil finns även att ladda ned från inlämningen i Cambro. I denna ruta finner du också uppgift om procentuell andel av dokumentet som identifierats härröra från andra källor.
I den stora rutan nedtill i fönstret ser du texten från inlämningen, med markeringar i vänstra marginalen för varje textdel som även återfinns i en extern källa – det vill säga text som möjligtvis kan vara plagiat. Genom att klicka på markeringen visas den identifierade källans text direkt till höger, och det är lätt att kontrollera likheter och skillnader. Du ser också hur stor del av dess textmassa som är identisk med den externa källan, vilket innebär att även texter som delvis ändrats kan identifieras.
När du klickat på en markering kommer också en länk till den externa källan att markeras i rutan i fönstrets övre vänstra kant.
Urkund har en demo-rapport där du kan utforska dess funktioner, du hittar den här samt i länksamlingen till höger på skärmen.

Utvärdering, brödtext

Skapa ett brödtextfält

Brödtext är inte en fråga där deltagarna ska ge ett svar utan ett textfält där du till exempel kan skriva in information om kursutvärderingen.

Brödtext

Brödtext

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Brödtext i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2).

Skapa brödtext

Skapa brödtext

Steg 2

Skriv in din text i fältet som dyker upp. I en kursutvärdering kan du exempelvis skriva in de förväntade studieresultaten eller länka till kursplanen. När du är nöjd, välj Spara fråga.

 

Lägg till texten

Lägg till texten

Multipla svarsalternativ

Skapa en fråga med multipla svarsalternativ

Frågetypen Multipla svarsalternativ begränsar deltagaren till att endast kunna välja ett svar, till skillnad från Multipla svar. Du namnger själv de olika svarsalternativen som ska finnas, och bestämmer även hur många de ska vara.

Multipla svarsalternativ

Multipla svarsalternativ

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Multipla svarsalternativ i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2).

Lägg till fråga multipla svarsalternativ

Lägg till fråga multipla svarsalternativ

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. I rutorna nedanför skrivs svarsalternativen in. Grundinställningen är två alternativ, behövs fler klicka på Add scale point tills du har önskat antal.

Svarsalternativ

Svarsalternativ

Steg 3

Nedanför frågeformuläret finns det ett antal alternativ, bland annat inställningar för hur skalor ska visas – vertikalt eller horisontellt. Vertikalt radas alternativen upp som en lista (som i exemplet ovan), horisontell visar alternativen i boxar.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Inställningar

Multipla svar

Skapa en fråga med multipla svar

I frågetypen Multipla svar kan deltagaren markera ett eller flera svarsalternativ. Du namnger själv de olika svarsalternativ som ska finnas, och bestämmer även hur många de ska vara.

Multipla svar

Multipla svar

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Multipla svar i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2)

Multipla svar

Multipla svar

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. I rutorna nedanför skrivs svarsalternativen in. Grundinställningen är två alternativ, behövs fler klicka på Add scale point tills du har önskat antal.

Multipla svarsalternativ

Multipla svarsalternativ

Steg 3

Nedanför frågeformuläret finns det ett antal alternativ, bland annat inställningar för hur skalor ska visas – vertikalt eller horisontellt. Vertikalt radas alternativen upp som en lista (som i exemplet ovan), horisontell visar alternativen i boxar.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Inställningar