Taggarkiv: chromebook

Installation av VPN-klienten på Chromebook

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

1. Ladda ner appen Cisco AnyConnect från Chrome Web Store.

2. Installera genom att klicka på Lägg till

3. Öppna Cisco AnyConnect. Det kan ta ett tag att bli klart om det står Initializing… This may take a few minutes after app install or upgrade

4. Klicka på Add New Connections

5. I fältet för Name kan du skriva UMU

6. Skriv in serveradress vpn.umu.se

7. Klicka på Save Changes för att spara dina inställningar

Använda VPN

1. Aktivera VPN genom att dubbelklicka på UMU eller välj VPN nere till höger

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord och klicka på Submit för att ansluta.

3. Klart

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Vid nerladdning av root-certifikatet (UMU-CAROOT-CA) behöver man inte kryssa i rutorna.

5. I Chromes adressfält, skriv chrome://settings/certificates, välj fliken Auktoriteter. Klicka på Importera

6. Gå till Nedladdade filer, importera filen UMU-CAROOT-CA2. Observera att du kan behöva välja att visa Alla filer för att filen ska visas.

7. Gå till Dina certifikat, välj Importera och bind till enhet ditt ”Umu-id” certifikat, här kommer du bli tillfrågad lösenordet som du skrev ner/kopierade från punkt 3.

Ställ in din Chromebook att använda certfikat

1. Öppna Chrome igen och gå till chrome://settings. Under sektionen Nätverk expandera Lägg till anslutning och välj Lägg till Wi-Fi.

2. Ställ in trådlösa inställningar

  • SSID eduroam
  • Välj TLS eller EAP-TLS som EAP method  (versionsberoende)
  • Välj none som Phase 2 authentication (om det är tillgängligt)
  • Server CA-certifikat UMU-CAROOT-CA
  • Användarcertifikat UMU-CA0003-CA
  • Identitet Umu-id i (ex. “abcd0001@ad.umu.se”)
  • Bocka för Spara identitet och lösenord
  • Klicka på Anslut