Taggarkiv: epi

Översätta standardsida till engelska i Episerver

För att språkväxlingen ska fungera behöver den svenska och den engelska versionen av en sida att kopplas ihop. Det kallas i Episerver att man översätter sidan, vilket dock inte innebär att innehållet automatiskt blir översatt. Det måste skapas manuellt.

 1. Gå till fliken Webbplatser ovanför sidstrukturen. Välj English.
 2. Markera den sida du vill översätta, klicka sedan på alternativet Översätt i övre högra hörnet.
 3. Fyll i allt innehåll på nytt, fast på engelska.
  1. Fyll först i Namn på sidan, och Rubrik. Klicka på Skapa.
  2. Fyll sedan i ingress och brödtext på engelska.
 4. När sidan är färdig med allt innehåll på plats kan du publicera eller schemalägga publicering.

Notera att denna sida har fått en annan url/webbadress än den svenska motsvarande sidan i och med att den översatts och fått ett annat namn. Notera även att den motsvarande språksidan är länkad.

Filmblock i Episerver

 1. Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatorisk information:
  • Rubrik
  • Beskrivning
  • Länk till filmen som ska finnas på antingen Youtube, Umu-play eller Vimeo.
 3. Fyll i valfri information:
  • Visningsbild. Om du vill ha en annan visningsbild än den automatiska kan du välja en ny bild från Qbank.
  • Placering i brödtext. Välj hur filmblocket ska visas när blocket ligger i brödtextfältet och inte en blockyta.
 4. Publicera videoblocket.
 5. Dra in på den eller de sidor där den ska visas.

Lägga till bild i puff i Episerver

 1. Klicka på ikonen för Mediabanken i puffblocket eller puffinformationen på en sida. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 2. För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha. Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter.
 3. Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek.
 4. Välj Standard 16:9 (måtten är 1280×720) i droppmenyn Select Template.
 5. Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.
 6. När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).

Blå eller grön knapp?

Om en bild redan har rätt beskärningsmått och att inget behöver ändras så använder du den blå knappen, Use Original.

När du har använt en mall och alltså beskurit bilden via crop, ska du använda den gröna knappen, Use media adjusted. Om du använder Use Media  utan att ha använt en mall blir bilden suddig/grynig.

Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och markera med markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediebanken.

  Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 • För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha.
 • Klicka på View för att ta reda på om du får använda bilden.

 • Välj därefter Crop, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i droppmenyn Select Template. Om det är en personbild som inte går att beskära 16:9 kan du även välja Porträttbild kvadratisk  vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.
 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediabanken, och följer med även till den sida du lägger in bilden på.

  Visningsformat. Välj om bilden ska vara i Fullbredd, Porträttbild kvadratisk vänster eller höger. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 väljer du fullbredd, och om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  – Egenskap 1. Här fylls fotografens namn i. Fotograf och ska alltid anges.
  – Egenskap 2. Här fylls Alt-texten i. Alt-text och ska alltid anges.
  – Egenskap 3. Här fylls eventuell bildtext i. Bildtext är valfritt.
 • Klicka på Update för att infoga bilden på sidan.

I redigeringsläget spränger bilden sönder sidan men i förhandsgranskningsläget och i besökarläget är bilden bra.

Skapa dokumentlänk i Episerver

Du kan skapa en länk till ett dokument på två sätt, antingen genom en textlänk eller med ett puffblock. Först behöver du ha laddat upp dokumentet i Episerver.

Tänk på att vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen i webbläsaren alltid ska fungera.

Textlänk

 1. Gå till den sida du vill ha din dokumentlänk på.
 2. Markera den text som ska bli länk och klicka på länkikonen.
 3. Fyll i länktitel.
 4. Lämna Öppna i blankt, vilket betyder att dokumentet öppnas i samma fönster.
 5. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 6. Gå till den mapp där dokumentet ligger.
 7. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 8. Klicka på OK.
 9. Markera länken och klicka på knappen ”Dokumentikon” som visar besökaren vilken sorts dokument som länkas till:

Puffblock

 1. Skapa ett puffblock, antingen direkt på den sida där blocket ska ligga, eller i lämplig mapp i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatoriskt innehåll.
 3. Öppna Sida/URL med knappen med tre punkter till höger om sista raden.
 4. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 5. Gå till den mapp där dokumentet ligger.
 6. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 7. Klicka på OK.
 8. Dra in det nyskapade blocket på sidan.

Avpublicera och återpublicera i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på den valda sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Välj ett datum och tidpunkt i dropdownmenyn, eller Nu för omedelbar avpublicering.
 6. Klicka på Spara.

I trädstrukturen syns då en röd klocksymbol som visar att sidan är avpublicerad.

Återpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på den valda sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Klicka på Ta bort utgångsdatumet och sedan på Spara.

Skapa undermappar i resursbiblioteket i Episerver

 1. Öppna resursbiblioteket
 2. Markera fliken Media.
 3. Klicka dig fram till den mapp du vill göra en undermapp till.
 4. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ny katalog.
 5. Namnge din nya mapp.

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument

I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben,
då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet.

Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument.
Det finns också information i webbredaktörsutbildningen: Läs mer när/om dokument är lämpliga att ladda upp

Innan du laddar upp dokument:

 • Lägg innehållet på en webbsida om möjligt.
 • Om det inte är möjligt behöver dokumentet tillgänglighetsanpassas innan det laddas upp

Att ladda upp och visa ett dokument innehåller tre moment:

 1. Ladda upp dokumentet.
 2. Komplettera dokumentet med obligatorisk information.
 3. Publicera dokumentet.

1. Ladda upp dokument

Dokument kan laddas upp på två sätt:

Genom att dra och släppa dokumentet till en specifik mapp eller genom att peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer.

Alternativ 1. Dra och släpp dokument till specifik mapp

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och dra filen/filerna till den här ikonen.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”, se bild nedan)

Alternativ 2. Peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ladda upp filer.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”)
 3. Klicka på plusikonen och peka ut ett dokument.
 4. När dokumentet har laddats upp, klicka på knappen Stäng.

2. Komplettera med information och publicera

 1. Leta reda på dokumentet i resursfönstret.
 2. Dubbelklicka på dokumentet. Då får du upp en vy där du ska fylla i ett antal egenskaper.
 3. Fyll i fälten Titel och Filnamn. Ange eventuella Organisations- eller Nyckelordstaggar.

3. Publicera dokumentet

Nu är dokumentet redo för att publiceras.

Du kan sedan länka till dokumentet.

Ta bort block i Episerver

Ta bort block från sida

Blocket ligger i en blockyta

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Ta bort. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen.

Blocket ligger i brödtextfältet

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.
 2. Gå till sidan där blocket finns.
 3. Ställ markören i fältet på raden nedanför blocket. Backa med ”bakåtpilen” på tangentbordet för att få bort blocket. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen

Ta bort block från resursbiblioteket

Observera att när du tar bort ett block från resursbiblioteket försvinner det från alla sidor som det används på.

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Block.
 2. Leta fram ditt block.
 3. Klicka längst ut till höger och välj Flytta till papperskorg.

 

Manual för att återställa borttaget och slängt innehåll.

Redigera block i Episerver

Det finns två olika sätt att redigera skapade block.

Via resursbiblioteket

 1. Klicka på mappikonen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Leta reda på ditt block i strukturen.
 3. Klicka på de tre små ränderna längst till höger på den markerade ytan vid blockets namn.
 4. Välj Redigera.
 5. Gör dina önskade ändringar.
 6. Publicera.

Direkt på sidan

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Leta reda på sidan där blocket ligger.
 3. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Redigera.
 4. Gör dina önskade ändringar.
 5. Publicera.