Taggarkiv: epi

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument

I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben,
då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet.

Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument.

Innan du laddar upp dokument:

 • Lägg innehållet på en webbsida om möjligt.
 • Om det inte är möjligt behöver dokumentet tillgänglighetsanpassas innan det laddas upp

Att ladda upp och visa ett dokument innehåller tre moment:

 1. Ladda upp dokumentet.
 2. Komplettera dokumentet med obligatorisk information.
 3. Publicera dokumentet.

1. Ladda upp dokument

Dokument kan laddas upp på två sätt:

Genom att dra och släppa dokumentet till en specifik mapp eller genom att peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer.

Alternativ 1. Dra och släpp dokument till specifik mapp

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och dra filen/filerna till den här ikonen.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”, se bild nedan)

Alternativ 2. Peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ladda upp filer.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”)
 3. Klicka på plusikonen och peka ut ett dokument.
 4. När dokumentet har laddats upp, klicka på knappen Stäng.

2. Komplettera med information och publicera

 1. Leta reda på dokumentet i resursfönstret.
 2. Dubbelklicka på dokumentet. Då får du upp en vy där du ska fylla i ett antal egenskaper.
 3. Fyll i fälten Titel och Filnamn. Ange eventuella Organisations- eller Nyckelordstaggar.

3. Publicera dokumentet

Nu är dokumentet redo för att publiceras.

Du kan sedan länka till dokumentet.

Ta bort block i Episerver

Ta bort block från sida

Blocket ligger i en blockyta

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till sidan där blocket finns
 3. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Ta bort. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen i resursbiblioteket.

Blocket ligger i brödtextfältet

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.
 2. Gå till sidan där blocket finns.
 3. Ställ markören i fältet på raden nedanför blocket. Backa med ”bakåtpilen” på tangentbordet för att få bort blocket. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen i resursbiblioteket.

Ta bort block från resursbiblioteket

Observera att när du tar bort ett block från resursbiblioteket försvinner det från alla sidor som det används på och går inte att använda igen, om det inte återställs från papperskorgen.

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Block.
 2. Leta fram ditt block.
 3. Klicka längst ut till höger och välj Flytta till papperskorg.

 

Manual för att återställa borttaget och slängt innehåll.

Redigera block i Episerver

Det finns två olika sätt att redigera skapade block.

Redigera block via resursbiblioteket

 1. Klicka på mappikonen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Leta reda på blocket i mappstrukturen.
 3. Klicka på de tre små ränderna längst till höger på den markerade ytan vid blockets namn.
 4. Välj Redigera.
 5. Gör dina önskade ändringar.
 6. Publicera.

Redigera block direkt på sidan

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Leta reda på sidan där blocket ligger.
 3. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Redigera.
 4. Gör dina önskade ändringar.
 5. Publicera.

Skapa och sortera block i Episerver

 1. Klicka på mappsymbolen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Markera den mapp där du vill att blocket ska ligga.
 3. Klicka längst ut till höger på de tre strecken och välj Nytt block.

 4. Döp blocket och välj den blocktyp du vill ha.

Blocket är nu skapat och sparat.

Vilken information som krävs i blocket beror på vilken blocktyp du skapat.

Skapa block på sidan

Ska blocket bara användas på bara en sida? Då kan du skapa blocket på just den sidan. Om blocket senare kommer att användas på flera sidor går det att flytta till resursbiblioteket genom dra-och-släpp.

 1. Gå till sidan där du vill skapa blocket
 2. Gå till fliken Innehåll.
 3. Välj Skapa ett nytt block i önskad blockyta (1 eller 2)
 4. Välj önskad blocktyp. Gör de inställningar som behövs för det valda blocket.
 5. Ge blocket ett namn
 6. Klicka på Skapa.

Ändra blockordning på en sida

Om det ligger fler än ett block i en blockyta går det att styra i vilken ordning de ska hamna, genom att dra och släppa blocken inom blockytan. En svart linje kommer då att synas i fältet som berättar var det nya blocket hamnar. Du kan även klicka i blockets övre högra hörn och välja att flytta det upp eller ner.

Publicera sida i Episerver

För att kunna publicera en sida behöver fälten Sidansvarig webbredaktör och Informationsägare vara ifyllda. Sidansvarig webbredaktör är den person som är utbildad webbredaktör i Episerver och informationsägaren kan vara vem som helst i organisationen. De två fälten hittar du under fliken Taggar.

Fält med taggar för en sida

När en sida har opublicerade ändringar syns det i övre högra hörnet.

 1. Klicka på Publicera i övre högra hörnet, och sedan på den gröna publiceraknappen.

För att se den publicerade sidan klickar du på Alternativ i fönstrets övre höga del och väljer Visa på webbplats.

För att komma tillbaka till redigeringsläget klickar du på den orange pilen i övre högra hörnet och väljer CMS-redigering.

Schemalagd publicering

 1. Klicka på Publicera och välj Schemalägg publicering.
 2. Ställ in önskat datum och tid i kalendern som dyker upp.
 3. Klicka på Schemalägg. Nu visas den tid och datum för den schemalagda publiceringen i övre högra hörnet.
 4. Klicka på Alternativ för att ta bort schemaläggningen eller redigera.

När sidan är i schemalagt läge är den ej redigerbar.

Lägg till block på sida i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till sidan där du vill lägga till blocket.
 3. Öppna resursfönstret genom att klicka på mappsymbolen i det övre högra hörnet. Nåla fast.
 4. Leta reda på den mapp där blocket ligger.
 5. Dra blocket till den blockyta där du vill att den ska ligga (vänsterklicka på det önskade blocket och håll knappen nedtryckt hela tiden medan du drar det).

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.

Block i brödtextfältet

 1. Leta reda på mappen där blocket ligger.
 2. Ställ markören i brödtextfältet där du vill placera blocket. Om du inte ställt markören på önskad plats i brödtextfältet, kommer blocket att hamna längst ner på sidan. Blocket går då inte att dra inom textfältet till önskad plats, utan måste tas bort och läggas till igen.
 3. Dra blocket till brödtextfältet.

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.

Skapa en puff till sida i Episerver

 1. Gå till fliken Puffinnehåll på den sida som du vill puffa för.
  Skärmdump
 2. Fyll i de olika fälten:
  • Puffrubrik Den rubrik som ska synas i den färdiga puffen. Oftast är det samma som sidans namn.
  • Puffbild Den bild som ska synas i den färdiga puffen. Bilden ska vara beskuren i 16:9.
  • Pufftext Den text som ska visas i den färdiga puffen. Texten får vara max 110 tecken och bör tydligt visa vilken information man hittar om man klickar på puffen.
 3. Publicera.

Skapa ny standardsida i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till den sida du vill skapa en ny sida under (föräldersidan)
 3. Lägg till en ny undersida genom att klicka längst ut till höger i strukturträdet på föräldersidan, och välj Ny sida. 

   

 4. Ge sidan ett namn.
 5. Välj sidtypen Standardsida.

Sidan är skapad och sparad, men inte publicerad.

Jag vill publicera också.

Skapa välkomstbrev

Du lägger upp ett välkomstbrev via kursens eller programmets sida på umu.se. För att kunna skapa ett välkomstbrev måste du ha rätt roll i det administrativa verktyget Personaladministration.