Taggarkiv: godkänna

Mediabanken backend: Godkänna och publicera bilder

Godkänna bild

När du är klar med din märkning godkänner du bilden/bilderna. Markera bilden och klicka i den lilla bocksymbolen (Godkänn). Bilden kommer då att flyttas från fliken ”Uppladdat” till fliken ”Bibliotek”, men fortfarande vara kvar på din moodboard. Du kan byta till fliken ” Bibliotek” (och eventuellt ladda om sidan) för att fortsätta jobba med bilden.

Godkänna bild

Lägg bild i mapp

För att ha viss ordning på bilderna i backend arbetar vi med ett begränsat antal mappar. Tanken är inte att skapa stora system av undermappar utan hellre göra filtrerade sökningar i backend för att sortera ut bilder.

Alla fakulteter har dock en egen mapp. De flesta bilder som ska publiceras läggs annars i mappen ”Publicerade bilder”. Alla porträttbilder på personal vid UmU läggs i mappen ”Personalbilder” oavsett vilken fakultet de tillhör. En bild kan ligga i flera mappar.

Du markerar bilden/bilderna, klickar på mappsymbolen (Lägg i mapp), väljer mapp/mappar i listan och klickar på ”Lägg till”.

Bilder som inte är publicerade ska inte ligga i någon av mapparna under ”Publicerade bilder” utan flyttas till ”UmU endast backend”.

Lägga bild i mapp

Lägg bild i mapp

Flytta mellan mappar

Du kan under bilden se vem som laddat upp den, vilken eller vilka mappar och moodboards den ligger i och var den är publicerad. Genom att klicka på krysset kan du plocka bort den från mappar eller moodboards den inte längre ska finnas i.

 

Publicera bild

När du har lagt bilden i rätt mapp/mappar är det dags att publicera den, det vill säga göra den åtkomlig i frontend och Episerver (extern webb och internwebb Aurora). Du publicerar genom att markera bilden/bilderna och klicka på jordglobssymbolen (Publicera). Du får då upp en ruta där du väljer var du vill publicera bilden.

De flesta bilder som laddas upp i backend ska göras åtkomliga på alla tre ställena men det kan finnas bilder som bara ska vara åtkomliga till exempel på webben. Klicka för de ställen som bilden ska publiceras till och sedan på knappen ”Lägg till”. Bilder som är publicerade har små jordglobssymboler i nederkant, se bild. Grön glob visar att bilden är publicerad till Extern webb Epi, brun glob avser Intern webb Epi och lila glob frontend.

Publicera bild

Publiceringsställen

Under fliken ”Publish sites” (publiceringsställen) kan du se alla bilder som är publicerade på någon av de för närvarande tre publiceringsställena:

Vill du se alla bilder som är åtkomliga på Aurora markerar du ”Intern webb Epi” och motsvarande för de andra publiceringsställena. Via ”Filter” kan du sortera fram de som endast finns publicerade till ett publiceringsställe genom att välja bort de andra.

Publicerinsställen