Taggarkiv: grupperingar

Grupper i Moodle

Varför använda grupper?

Som lärare i en kurs där kan det var bra att filtrera dina aktiviteter så som uppgifter i t.ex betygsboken så att du bara ser en grupp i taget. Delas en kurs med andra lärare kan det förenkla rättning genom att filtrera så att du bara ser de studenter som du ska betygssätta. Genom att tilldela en viss aktivitet, resurs eller ämnesavdelning till bara en specifik grupp kan du presentera olika resurser för olika basgrupper eller  geografiskt skilda grupper.

 

Gruppnivåer

En grupp eller gruppering kan användas på två nivåer:

Kursnivå
– Gruppläget definierat på kursnivå är standardläget för alla aktiviteter som definieras inom den kursen. Om du vill använda grupper du behöver först anger du ett gruppläge i Administration av kurs> Redigera inställningar.

Aktivitetsnivå – Varje aktivitet som stöder grupper kan också ha sitt eget gruppläge definierat.

Om kursinställningen Framtvinga gruppläge är inställd på Ja, är alternativet att definiera gruppläget för enskilda aktiviteter inte tillgängligt.
Om den är inställd på Nej, kan läraren ändra gruppläge: (Detta är default läget i Moodle) 

 

Det finns tre grupplägen

Inga grupper – Det finns inga undergrupper, alla är en del av en enda stor grupp.
Separata grupper – Varje grupp kan bara se sin egen grupp, andra är osynliga.
Synliga grupper – Varje grupp arbetar i sin egen grupp, men kan också se andra grupper. (De övriga gruppernas arbete är skrivskyddad.)

Om du till exempel tillåter antingen separata eller synliga grupper i en uppgift är det möjligt för lärarna att filtrera studenters inlämningar från en viss grupp.
Med synliga grupper kan studenterna se vilka andra grupper som gör samma aktiviteter. Med separata grupper vet de inte vilka andra grupper som gör samma aktiviteter.
Genom att använda grupper i diskussionsforum kan lärare att begränsa studenternas interagerande.

Separata grupper betyder att endast studenter i samma grupp kan se och delta i diskussioner inom ett visst forum. Synliga grupper tillåter studenter att se andra gruppens diskussioner, men bara delta i sin egen grupps diskussioner.

När synliga grupper används eller deltagaren kan komma åt alla grupper visas användarens egen grupp först, följt av andra grupper.

De inställningar som väljs för grupper på kursnivå blir standardinställningen för kursens alla enskilda aktiviteter som använder sig av grupper.
Inställningar för grupp i enskild aktivitet ignorerar systemet i så fall.
Om man vill definiera inställningar för grupp för enskild aktivitet så är det viktigt att välja inställningen i den enskilda aktiviteten och inte på kursnivå.

Notera: Studenter aldrig kan se andras inlämnade uppgifter oavsett hur gruppinställningarna är gjorda.

Skapa en grupp

Klicka på knappen Skapa grupp i Administration> Kursadministration> Användare> Grupper

  1. Lägg till ett gruppnamn och en valfri beskrivning
  2. Klicka på knappen Spara ändringar
  3. Välj den grupp som du vill lägga till deltagare i (i denna vy kan även grupperingar skapas, se gruppinlämning nedan)
  4. Klicka sedan på knappen Lägg till/ta bort användare
  5. I listan Möjliga medlemmar markerar du de användare du vill lägga till i gruppen. Flera användare kan väljas med Crtl-tangenten.
  6. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till användarna i gruppen. Klicka på Tillbaka till grupper

skapa grupper

 

välj gruppmedlemmar

 

välj gruppmedlemmar

Skapa grupper automatiskt

Grupper kan skapas automatiskt via knappen Skapa grupper automatiskt i Administration> Kursadministration> Användare> Grupper.
För att se alla inställningar klickar du på länken Expandera allt länk till höger.

Ett namngivningsschema kan skapas automatiskt. # ersätts med sekventiella tal och @ med bokstäver. Till exempel:
Grupp @ skapar en grupp med namngivningssystem Grupp A, Grupp B, Grupp C. . .
Grupp # skapar grupp med namngivningssystem Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3. . .
Du kan ange om du vill skapa:
x antal grupper eller varje grupp innehåller x antal studenter

Förhindra senaste liten grupp

När du väljer medlemmar per grupp, beroende på antalet användare i kursen, kan den sista gruppen sluta med betydligt färre medlemmar än förväntat. Du kan välja Förhindra senaste liten grupp för att undvika situationen. Om den sista gruppen skulle vara mindre än 70% av den förväntade storleken kommer den inte att skapas. Istället fördelar Moodle ytterligare medlemmar till befintliga grupper istället för att skapa en ny grupp med få medlemmar.
Exempel 1:
Du har en kurs med 80 studenter och du låter automatiskt skapa grupper med 30 medlemmar per grupp. Det skulle vara bara 20 elever i den tredje gruppen som är 66% av förväntat 30. Moodle kommer automatiskt att skapa två grupper med 40 elever i vardera.
Exempel 2:
Du har en kurs med 81 studenter och du låter automatiskt skapa grupper med 30 medlemmar per grupp. Moodle skapar tre grupper med 30, 30 respektive 21 medlemmar, eftersom 21 är 70% av förväntat 30.

skapa grupper automatiskt

Gruppinlämning inställningar

Studenter lämnar in i grupp

Om aktiverat kommer studenter att delas in i grupper baserat på den förvalda uppsättningen grupper eller en anpassad gruppindelning. En gruppinlämning kommer att delas mellan gruppmedlemmar och alla medlemmar i en grupp kommer att se varandras ändringar i inlämningen.
Notera: Om inga grupper skapats och detta läge väljs så kommer hela kursen att betraktas som en enda grupp och endast en student kan lämna in.

Kräver gruppen att lämna in

Om aktiverat , kan endast användare som är medlemmar i en grupp lämna in

Kräv att alla gruppmedlemmar lämnar in

Om detta är aktiverat måste alla studenter i studentgruppen ha klickat på skicka in knappen innan gruppens inlämning kommer anses vara inlämnad. Om avaktiverat kommer gruppinlämningen anses som inlämnad så snart som någon av gruppmedlemmarna klickar på knappen lämna in.

Gruppering för studentgrupper

Om ej satt kommer den förvalda uppsättningen av grupper att användas. Men här kan ange grupperingar, som skapats av två eller flera grupper.

grupperingar