Taggarkiv: hemtenta

Förlängd skrivtid i Cambros verktyg Uppgifter

Om en eller flera student har fått förlängd skrivtid för en uppgift i Cambro, kan du skapa en grupp för dessa studenter och låta dem få en särskild uppgift,  där inlämningsdatum/tid är förlängd.

Det kan vara bra att dölja gruppen för förlängd skrivtid för övriga studenter, eftersom vi inte vill peka ut vilka studenter som har fått förlängd skrivtid.

  1. Dölj grupptillhörighet i verktyget Deltagarlista (Om du inte har verktyget deltagarlista aktiverad i kursen kan du hoppa över det här steget). Gå till verktyget Deltagarlista i navigationsmenyn och under fliken Behörighet försäkra dig om att rollen Studenter inte kan se Grupper. Det ska alltså inte finnas någon bock i rutan för ”Visa Grupper” i kolumnen Student.
  2. Gör en kopia av din uppgift. Ta en kopia på den uppgift du gjort till studenter utan förlängd skrivtid. I listan av uppgifter så väljer du din första uppgift under uppgiftens titel kan du klickar på länken ”Kopiera”. Då får du en kopia på Uppgiften. Samma namn men med tilläget Copy i titeln.
  3. Skapa en grupp för förlängd skrivtid. Gå till Sajtinformation och klicka på fliken Grupper. Skapa en grupp som förslagsvis heter ”Förlängd skrivtid”. Lägg in studenten eller studenterna som ska ha förlängd skrivtid i gruppen. Har du bara en student med förlängd skrivtid kommer gruppen bara att ha en medlem.
  4. Ändra inställningar för den kopierade uppgiften. I listan över uppgifter klickar du på ”Ändra”. Uppdatera titeln med t.ex. ”Förlängd skrivtid –  Uppgiftsnamn” och utöka tiden för uppgiften så att den har den förlängda skrivtiden. Gå sedan ner till rubriken Tillgänglighet. Kryssa i ”Visa för för utvalda grupper”. Välj sedan gruppen ”Förlängd skrivtid” och spara. Endast medlemmar i den här gruppen kommer att se båda uppgifterna. Instruera studenter med förlängd skrivtid att välja rätt uppgift.

Nu har du skapat en ”extra” uppgift för en enskild student eller en grupp studenter, där studenterna kan välja uppgiften med den förlängda skrivtiden.

Vi dolde grupper för studenter i deltagarlistan för att studenter inte ska se att det finns en grupp som heter Förlängd skrivtid i kursen.

Glöm inte att publicera uppgifterna.