Taggarkiv: Import

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP.

Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer.

Datainsamlingsplattformens huvudsida

Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, samt att du förstår vilken ordning filerna ska importeras.

Observera att persondata-filen behöver importeras först, såvida du inte har anonyma svar. Om du har anonyma svar kan du hoppa över import av personfil, i det läget skapas anonyma respondenter automatiskt för de svar som importeras från datafilen.

För att importen till DIP ska fungera gäller följande för csv-filerna:

  • csv-separator måste vara kommatecken
  • import-filens character encoding måste vara UTF8

OBS:  Använd inte Excel  för att genera CSV filer.  Excel kan endast spara CSV filer med semikolon som separator för svenska användare.  Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.  Använd något annat program, t.ex  Libre office.

Skapa en persondatafil

Om du har kända respondenter behöver du först skapa en fil för persondata. Det kan du hoppa över om du har anonyma respondenter. Det är viktigt att kolumnnamnen är korrekt namngivna, systemet gör skillnad på stor och liten bokstav.

  • Använd angivna kolumnnamn: PersonIdentity samt ExternalId
  • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
  • Spara filen som en kommasepararad csv-fil i UTF8-format

Skapa datafil (fältgrupper)

Notera att datafilen ska innehålla samma GUID:s som du genererat för de respondenter du importerade i personfilen. Om du jobbar med anonyma respondenter behövs ingen fil med persondata, då får du börja med att generera GUID:s för dina anonyma respondenter. Även här är det viktigt att kolumnnamnen är korrekt namngivna, systemet gör skillnad på stor och liten bokstav.

  • Använd angivna kolumnnamn för de första två kolumnerna: Created och DataOwner
  • Datumformatet för kolumnen Created ska följa ISO-8601, till exempel: 2021-12-17 12:01:01
  • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
  • Spara filen som en kommasepararad csv-fil i UTF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++ (Windows) eller Textmate (Mac)

Import av persondata och fältgrupper

Välja den fil du vill ladda upp och klicka på ”Ladda upp”. Notera att du ska börja ladda upp din persondatafil i de fall du inte har anonyma respondenter. Efter att importerna genomförts är det bra att dubbelkolla att enkäten dyker upp i DIP genom att gå in i Exporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Om csv-filen innehåller siffror i slutet så kommer de att raderas vid importen.