Inlägg

Data uttag till DIP

Har du befintlig data (t.ex en CSV fil) och vill import data till DIP miljö, gör så här:

Surfa till din DIP miljö huvud sidan (t.ex  https://dip.stage.its.umu.se/ ) och klicka på Importer

 

 

 

 

Efter inloggning välja man vad ska importeras till DIP.

Välja den fil du vill ladda upp och klicka på ”Ladda upp”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man måste skapa 2 olika filer för att importera till DIP.   En Data fil och en fil ang. personligt uppgifter.

För CSV filer som DIP tar in gäller följande krav:

  • csv-separater måste vara kommatecken
  • import-filens character encoding måste  vara UTF8

OBS:  Använda inte Excel  för att genera CSV filer.  Excel kan endast spara CSV filer med semikolon som separator för svenska användare.  Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.   Använda något annat program, t.ex  Libre office.

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en datafil:

  • Använd angivna kolumnnamn.
  • Använd de GUID:s personfilen definierar
  • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en personfil:

  • Använd angivna kolumnnamn.
  • Använd de GUID:s personfilen definierar
  • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

Dessa filerd ge en grundläggande importstrukturen som DIP kräver.

Minns att exportera fliken som kommaseparerad CSV i utf8-format, och alltid kontrollera resultatet  innan import med ett annat program (t.ex notepad++)

Importera filer till DIP.  Får  du ingen felmeddelande  har importering lyckat.  Dubbel kolla i exporter att personerna har kommit in.