Taggarkiv: moodle

Ladda upp & publicera film

Steg 1

Editorn kommer du att se i olika verktyg i Moodle. När du väl fått fram den och vill infoga film med hjälp av UmuPlay så klickar du på UmuPlay-knappen i editorn.

Text editor

Text editor

Steg 2

Nu får du upp din filmer som du sedan tidigare har laddat upp. Vill du använda en film som du redan har så klickar du på välj-knappen som korresponderar till filmen. (Alternativ 2.)

Vill du ladda upp en film som du kanske har på skrivbordet klickar du på knappen Lägg till Ny och sedan på Ladda upp media. (Alternativ 1. i bilden)

Ladda upp media

Ladda upp media

Steg 3

Godkänn villkoren

Godkänn vilkoren

Godkänn vilkoren

Steg 4

Klicka på Välj en fil att ladda upp och bläddra reda på din film på din dator.

Välj fil att ladda upp

Välj fil att ladda upp

Steg 5

Nu ladda din film upp till UmUplay och detta steg kan ta lite olika lång tid beroende på hur stor/lång film du använder. Döp filmen och klicka på spara.

Uppladdning

Uppladdning

Steg 6

Nu kan du se din just uppladdade film i listan över vilka filmer som du kan välja att infoga i Moodle. Klicka på väljknappen för att infoga filmen på sidan.

Välj film att ladda upp

Välj film att ladda upp

Steg 7

Du får nu upp en förhandsvisning, klicka på Bädda in för att infoga filmen på sidan.

Infoga filmen

Infoga filmen

Lämna in videouppgift i Moodle

Steg 1

Navigera dig fram till det ställe där din lärare skapat Videoinlämningsuppgiften, i exemplet heter uppgiften: Videoinlämningsuppgift.

Redovisa uppgift

Redovisa uppgift

Steg 2

Klicka på Add Media Submission

Lägg till media

Lägg till media

Steg 3

I listan över alla dina filmer, välj den film som du vill lämna in genom att Klicka på Välj

Välj media att ladda upp

Välj media att ladda upp

Steg 4

Nu visas din film på skärmen. I detta läge kan du göra två saker.

  1. Byta ut filmen mot en annan film genom att klicka på Replace Media
  2. Lämna in din video till din lärare för bedömning genom att klicka på Submit Media 

(Exemplet visar vad som händer om du klickar på Submit Media)

Submit media

Submit media

Steg 5

 

Om du klickat på Submit Media i föregående steg får du nu en bekräftelse på att inlämningen gick bra. Tänk på att det kan ta en god stund innan du får bekräftelsen eftersom det tar tid för filmen att laddas upp. Ha tålamod.

Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

Kvittens på inlämning

Kvittens på inlämning

Steg 6

Du kan alltid gå tillbaka till videoinlämningsuppgiften för att se vad du lämnat in. Grundinställningen är sådan att du inte kan byta ut din inlämnade film till en annan. Läraren kan emellertid ändra denna inställning.

Granska media

Granska media

Skapa en Umu Play uppgift i Moodle

Denna guide är riktade till lärare som vill använda aktiviteten UmU Play uppgift i sin kurs i Moodle. Den här funktionen är lämplig att använda om du som lärare vill att studenterna skall lämna in en video som en enskild uppgift. Den inlämnade videon kommer syns bara för studenten som lämnat in och dig som lärare på kursen.

Steg 1.

Börja med att klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs

Lägg till en aktivitet

Lägg till en aktivitet

Steg 2

Välj sedan UmU Play-uppgift i listan över aktiviteter

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Steg 3

Nu finns den aktivitet som möjliggör för studenterna att ladda upp filmer som bara du kan se

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Notera att denna uppgiftstyp saknar flera av de inställningar som finns i den vanliga aktiviteten Inlämningsuppgift.

(tillgänglighet, inlämningstyper, feedback typer, inställningar för inlämning, gruppinlämning inställningar, meddelande, urkund, betyg)

Skapa en Umu Play resurs i Moodle

Denna guide är främst riktad till lärare  eller kursadministratörer som har redigeringsrättigheter i Moodle.

Umu Play-resurs är ett sätt bland många att infoga en video på din kurssajt i Moodle.

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Steg 1

Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs.

Lägg till aktivitet eller resurs

Lägg till aktivitet eller resurs

Steg 2

I rutan som öppnas upp, leta reda på UmU Play- resurs och markera den. Klicka därefter på Lägg till.

Resurs Umu-Play

Resurs Umu-Play

Steg 3

Börja med att namnge din resurs, klicka därefter på Add Media för att lägga till en film.

Lägg till media

Lägg till media

Steg 4

Nu ser du alla dina filmer som du har i Min media. Välj en av dina filmer genom att klicka på Välj.

Min media

Min media

Steg 5

Nu har din film lagts till i din resurs och du kan nu Spara och återgå till kursen.

Spara

Spara

Steg 6

Så här ser det ut när allt är klart. Klicka på resursen och du får se din video.

Resursen klar

Resursen klar

Grupper i Moodle

Varför använda grupper?

Som lärare i en kurs där kan det var bra att filtrera dina aktiviteter så som uppgifter i t.ex betygsboken så att du bara ser en grupp i taget. Delas en kurs med andra lärare kan det förenkla rättning genom att filtrera så att du bara ser de studenter som du ska betygssätta. Genom att tilldela en viss aktivitet, resurs eller ämnesavdelning till bara en specifik grupp kan du presentera olika resurser för olika basgrupper eller  geografiskt skilda grupper.

 

Gruppnivåer

En grupp eller gruppering kan användas på två nivåer:

Kursnivå
– Gruppläget definierat på kursnivå är standardläget för alla aktiviteter som definieras inom den kursen. Om du vill använda grupper du behöver först anger du ett gruppläge i Administration av kurs> Redigera inställningar.

Aktivitetsnivå – Varje aktivitet som stöder grupper kan också ha sitt eget gruppläge definierat.

Om kursinställningen Framtvinga gruppläge är inställd på Ja, är alternativet att definiera gruppläget för enskilda aktiviteter inte tillgängligt.
Om den är inställd på Nej, kan läraren ändra gruppläge: (Detta är default läget i Moodle) 

 

Det finns tre grupplägen

Inga grupper – Det finns inga undergrupper, alla är en del av en enda stor grupp.
Separata grupper – Varje grupp kan bara se sin egen grupp, andra är osynliga.
Synliga grupper – Varje grupp arbetar i sin egen grupp, men kan också se andra grupper. (De övriga gruppernas arbete är skrivskyddad.)

Om du till exempel tillåter antingen separata eller synliga grupper i en uppgift är det möjligt för lärarna att filtrera studenters inlämningar från en viss grupp.
Med synliga grupper kan studenterna se vilka andra grupper som gör samma aktiviteter. Med separata grupper vet de inte vilka andra grupper som gör samma aktiviteter.
Genom att använda grupper i diskussionsforum kan lärare att begränsa studenternas interagerande.

Separata grupper betyder att endast studenter i samma grupp kan se och delta i diskussioner inom ett visst forum. Synliga grupper tillåter studenter att se andra gruppens diskussioner, men bara delta i sin egen grupps diskussioner.

När synliga grupper används eller deltagaren kan komma åt alla grupper visas användarens egen grupp först, följt av andra grupper.

De inställningar som väljs för grupper på kursnivå blir standardinställningen för kursens alla enskilda aktiviteter som använder sig av grupper.
Inställningar för grupp i enskild aktivitet ignorerar systemet i så fall.
Om man vill definiera inställningar för grupp för enskild aktivitet så är det viktigt att välja inställningen i den enskilda aktiviteten och inte på kursnivå.

Notera: Studenter aldrig kan se andras inlämnade uppgifter oavsett hur gruppinställningarna är gjorda.

Skapa en grupp

Klicka på knappen Skapa grupp i Administration> Kursadministration> Användare> Grupper

  1. Lägg till ett gruppnamn och en valfri beskrivning
  2. Klicka på knappen Spara ändringar
  3. Välj den grupp som du vill lägga till deltagare i (i denna vy kan även grupperingar skapas, se gruppinlämning nedan)
  4. Klicka sedan på knappen Lägg till/ta bort användare
  5. I listan Möjliga medlemmar markerar du de användare du vill lägga till i gruppen. Flera användare kan väljas med Crtl-tangenten.
  6. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till användarna i gruppen. Klicka på Tillbaka till grupper

skapa grupper

 

välj gruppmedlemmar

 

välj gruppmedlemmar

Skapa grupper automatiskt

Grupper kan skapas automatiskt via knappen Skapa grupper automatiskt i Administration> Kursadministration> Användare> Grupper.
För att se alla inställningar klickar du på länken Expandera allt länk till höger.

Ett namngivningsschema kan skapas automatiskt. # ersätts med sekventiella tal och @ med bokstäver. Till exempel:
Grupp @ skapar en grupp med namngivningssystem Grupp A, Grupp B, Grupp C. . .
Grupp # skapar grupp med namngivningssystem Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3. . .
Du kan ange om du vill skapa:
x antal grupper eller varje grupp innehåller x antal studenter

Förhindra senaste liten grupp

När du väljer medlemmar per grupp, beroende på antalet användare i kursen, kan den sista gruppen sluta med betydligt färre medlemmar än förväntat. Du kan välja Förhindra senaste liten grupp för att undvika situationen. Om den sista gruppen skulle vara mindre än 70% av den förväntade storleken kommer den inte att skapas. Istället fördelar Moodle ytterligare medlemmar till befintliga grupper istället för att skapa en ny grupp med få medlemmar.
Exempel 1:
Du har en kurs med 80 studenter och du låter automatiskt skapa grupper med 30 medlemmar per grupp. Det skulle vara bara 20 elever i den tredje gruppen som är 66% av förväntat 30. Moodle kommer automatiskt att skapa två grupper med 40 elever i vardera.
Exempel 2:
Du har en kurs med 81 studenter och du låter automatiskt skapa grupper med 30 medlemmar per grupp. Moodle skapar tre grupper med 30, 30 respektive 21 medlemmar, eftersom 21 är 70% av förväntat 30.

skapa grupper automatiskt

Gruppinlämning inställningar

Studenter lämnar in i grupp

Om aktiverat kommer studenter att delas in i grupper baserat på den förvalda uppsättningen grupper eller en anpassad gruppindelning. En gruppinlämning kommer att delas mellan gruppmedlemmar och alla medlemmar i en grupp kommer att se varandras ändringar i inlämningen.
Notera: Om inga grupper skapats och detta läge väljs så kommer hela kursen att betraktas som en enda grupp och endast en student kan lämna in.

Kräver gruppen att lämna in

Om aktiverat , kan endast användare som är medlemmar i en grupp lämna in

Kräv att alla gruppmedlemmar lämnar in

Om detta är aktiverat måste alla studenter i studentgruppen ha klickat på skicka in knappen innan gruppens inlämning kommer anses vara inlämnad. Om avaktiverat kommer gruppinlämningen anses som inlämnad så snart som någon av gruppmedlemmarna klickar på knappen lämna in.

Gruppering för studentgrupper

Om ej satt kommer den förvalda uppsättningen av grupper att användas. Men här kan ange grupperingar, som skapats av två eller flera grupper.

grupperingar