Inlägg

Programservern – Rapportering av programvarulicenser

För många av de programvaror som finns tillgängliga via ITS Programserver måste separat licens rapporteras för att ha rätt att installera och använda programvaran. I vissa fall ska licens rapporteras per användare och i andra per dator/enhet. Rapportering av sådana licenser görs i e-handelssystemet Wisum av den som är utsedd licensansvarig för institutionen/enheten.

Mer information om vad man bör tänka på gällande respektive programvara/licens finns i Wisum. Välj där ”Produkter och tjänster” och därefter Katalogen ”Programvarulicenser”.