Inlägg

Spela in ett möte i Zoom

Du kan använda Zoom för att spela in ett möte för att sedan publicera videon i t.ex. UmU Play.

Obs! Glöm inte att informera deltagarna om du tänker spela in mötet

Spela in

 1. Om du vill spela in ett möte där du även ska dela en presentation eller skärm använder du dig av verktyget share screen innan du startar inspelningen.
 2. Klicka sedan på Record för att starta inspelningen. Om du delar skärm kan knappen gömma sig, för då muspekaren till More och klicka på
 3. Deltagarna I mötet kommer se följande ikon så länge inspelningen pågår

 1. Du kan starta och avsluta inspelningen när du vill. Under inspelningen kan du även välja att pausa inspelningen genom att klicka på Pause och sedan återuppta inspelningen när du vill. När du klickar på Stop stannar inspelningen och samma inspelning kan inte återupptas igen. Klickar du på record efter kommer en ny inspelning att startas som sedan konverteras till en separat videofil.
 2. Det är endast mötesvärden (host) I ett möte som kan spela in. Om du vill att en deltagare I mötet ska kunna spela in kan du tilldela den rättigheten manuellt till deltagare I mötet. Rättigheten för inspelning gäller så länge mötet pågår alternativt till dess att du manuellt drar tillbaka rättigheten. Klicka då på Manage participants för att tilldela en deltagare rättigheten för inspelning och välj allow record.

 

 1. När du är klar med inspelningen klickar du på stop, alternativt stänger ned mötet. Då startar konverteringen av inspelningen.
 2. När du avslutar ditt Zoommöte måste videon konverteras. Det kan ta en stund beroende på videons storlek.

 

 

Vad syns i inspelningen?

 • Skärmdelning – Gör du en skärminspelning kommer detta att visas i inspelningen. För att välja vilka skärmar som ska delas och ännu viktigare, spelas in, klicka på alternativet ”Share”. I dialogrutan som visas ser du alla öppna applikationer och skärmar. Du kan välja därifrån vilken du vill dela på skärmen för inspelning.

  Har du dubbla skärmar finns det en inställning även för det. För att kunna aktivera denna funktion går du till zoomappen på din dator, klickar på Settings –>General. Bocka i rutan för ”Use dual monitors”

 • Visa video – Det är mötesvärdens inställningar som styr vad som visas på inspelningen. När du som värd använder Active Speaker View, kommer inspelningen växla stor bild mellan den som talar. Om du istället aktiverat Gallery View, kommer videoinspelningen fånga flera samtida videor med deltagare. Notera att Gallery View endast tillåter 25 deltagares videor att visassamtidigt.

  Du kan även välja ”Spotlight” av en deltagares video vilket innebär att endast en specifik video kommer att visas och spelas in.

 

 • Dölj video – Du kan välja att helt dölja video från inspelningen under tiden du gör en skärmdelning. Gå till Settings –> recording och inaktivera ”Record video during screen sharing”.

Hur och var sparas inspelningarna?

Alla inspelningar sparas lokalt på datorn hos den som spelat in.

1. Per automatik kommer inspelningarna att sparas:

 • PC: C:\Users\User Name\Documents\Zoom
 • Mac: /Users/User Name/Documents/Zoom

Under Settings och Recording på ditt Zoom konto kan du själv välja var du vill spara dina kommande inspelningar.

 

2. För att hitta igen inspelningar kan du öppna Zoomappen på din dator, klicka på Meetings sedan Recorded och Open för aktuellt möte.

Publicera videon i UmU play

Du kan publicera din video i UmU play och bädda in den på en kurs i lärplattform för att göra den tillgänglig för studenter.
Logga in på https://play.umu.se/. Därefter kan du följa instruktionerna på https://manual.its.umu.se/ladda-upp-video-i-umuplay/