Taggarkiv: resultat

Gör resultat synliga för studenter

Delresultat är ofta förinställda på att vara osynliga för studenterna. Denna guide visar hur man ändrar huruvida studenter ser delresultaten eller ej.

Steg 1

Klicka på listpilen för det delresultat du vill redigera och välj Redigera delresultat.

delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Inställningar för det delresultat du valt att redigera. Kryssa i rutan för Gör synligt för studenterna? för att göra delresultatet synligt för studenterna.

ändra delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Symboler i form av ett överkorsat öga och en kalkylator indikerar huruvida resultat och delresultat är synliga för studenterna respektive inkluderat i beräkningen av kursresultat?. I bildexemplet nedan är kursresultatet dolt för studenter. M

uppdaterat delmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Studentvyn

Såhär ser det ut för studenter när de går in i verktyget Resultat. Det inringade är slutbetyget för kursen. De kan även se de delmål du har publicerat.

resultat

Skapa delmål och ställ in poäng

Cambro sätter automatiskt ett slutbetyg på studenterna. Det blir ibland fel. För att skriva över manuellt vilket betyg respektive student skall ha, klicka i de uppgifter du använder för bedömning.

Steg 1

Klicka på listpilen och välj Åsidosätt kursresultat.

åsidosätt resultat

Steg 2

Skriv sedan in det betyg du vill att studenten skall få. När du är nöjd, tryck Enter (på tangentbordet).

 

 

 

skriv över betyg

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Nu är betyget överskrivet och studenter ser endast det betyg du skrivit in manuellt.

Observera att inmatningen av nytt betyg måste stämma överens med betygsskalan för kursen.
Du finner den under Resultat-Inställningar.

nytt betyg

Ta del av resultatet av en utvärdering

Steg 1

Gå till verktyget Kursutvärdering. Antingen via Min Arbetsyta, eller valfri sajt där kursutvärderingsverktyget används.

Steg 2

Nyligen avslutade utvärderingar som du skapat eller där du är lärare finner du på verktygets första sida, och du kan där klicka på länken Rapport.

Alla utvärderingar som du skapat hittar du genom att klicka på Mina utvärderingar.

Steg 3

Klicka på länken Rapport.

Utvärdering

Utvärdering

 

Steg 4

Nu ser du utvärderingens frågor och svar.

Du kan välja vad som ska visas genom att klicka på Göm alla textsvar, Göm alla kommentarer, och Visa endast skrivna svar.

Du kan exportera utvärderingen som CSV-fil, till Excel, eller till en pdf-rapport. Observera att allt innehåll i utvärderingen exporteras, och påverkas inte av vad du valt att visa/gömma på Cambrosidan.

Visning av resultat

Visning av resultat