Inlägg

Ladda upp och dela film i Stream

Stream är en tjänst för att ladda upp, visa och dela videofilmer inom organisationen.  

Inloggning

 1. Gå till https://web.microsoftstream.com
 2. Logga in med ditt Umu-id/ad-konto och lösenord.

Skapa en grupp 

Skapa en grupp för din klass/kurs där endast studenterna i den specifika klassen/kursen kommer åt materialet.

 1. Klicka på Skapa och därefter Grupp
  Skapa grupp i Stream
 2. Skriv in ett gruppnamn.
 3.  Ange beskrivning och kryssa i om gruppen ska vara privat eller offentlig. Väljer du offentlig ges hela universitetet behörighet till materialet.  
 4. Lägg till medlemmar och ange om de också ska få bidra med videofilmer till gruppen. När du söker på namnet så kommer det upp i en lista. Du kan bara lägga till en person i taget.
  Du kan även välja att lägga till medlemmar senare
 5. Klicka på Skapa

Skapa en grupp i Stream

Ladda upp en film

När du skapat gruppen är det dags att ladda upp dina videofilmer.

 1. Klicka på Ladda upp Video
 2. Ange namn på video
 3. Ange beskrivning av videon.
  Du kan även ange tidskoder som går att klicka på när videon visas, för att på så sätt kunna hoppa till specifika ställen i videon. Tex:
  02:30 Kort repetition av förra lektionen
  05:25 Läsanvisningar 
 4.  Välj videospråk och välj eventuellt en miniatyrbild.
  Information om videon i Stream
 5. Nästa steg är att ange behörigheter. Expandera fliken Behörigheter.
  Ange behörigheter för video i Stream
 6.  Bocka ur att gruppen blir Ägare av videofilmen. I annat fall kan gruppens medlemmar bland annat redigera filmen och ändra åtkomst m.m.
 7. Under fliken Alternativ kan du även bland annat bocka ur möjligheten att kommentera videon om du önskar det.
  Alternativ i Stream
 8. Klicka på Publicera.

Dela film

 1. Under Mitt innehåll kan du se allt material som du laddat upp. Mitt innehåll i Stream
 2. För att dela länken till en film, klicka på tre prickarna och sedan Dela. Dela film i Stream
 3. Här kan du Kopiera länken till videofilmen och lägga in i ett dokument eller exempelvis på lärplattformenPå så sätt kan mottagaren enkelt klicka på länken och komma åt videonKopiera

  Observera att mottagaren måste vara medlem i gruppen för att kunna se videon. Mottagaren behöver logga in med sitt Umu-id och lösenord för att få åtkomst.