Inlägg

Betygsätt test och quiz

De flesta frågetyperna i Test och quiz betygsätts automatiskt av systemtet. Dock behöver du manuellt bedöma Kort svar/Uppsats, Ladda upp en fil och Ljudinspelning. Du kan också justera resultat som betygsatts automatiskt, lägga till kommentarer eller ge delpoäng.

Steg 1

Gå till Test och quiz.

Välj Test och quiz i vänstermenyn. Klicka på fliken Publicerade test och välj Poäng i rullgardinsmenyn vid det test du vill betygsätta. Alternativt kan du klicka på antalet inlämningar.

 

översikt

Steg 2

Fyll i poängkorrigeringar och kommentarer.

För att justera totalpoängen för testet:

Fyll i plus- eller minuspoäng i kolumnen Korrigering.
Skriv en kommentar i kolumnen Kommentar till student.
Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Notera: Kolumnen Total poäng visar din korrigering efter att du har sparat dina ändringar.

poäng

 

Steg 3


Betygsätt via student.

Om du vill betygsätta en enskild inlämning, klicka på studentens namn.

Översikt

 

Steg 4

Visa och lägg till poäng/kommentarer för student.

Den enskilda studentens inlämning kommer visas med alla frågor respektive svar i testet. Du har möjlighet att justera kommentarer och poäng för alla frågor i testet. Du kan också lägga till bilagor om du vill ge ytterligare feedback för en fråga. Kom ihåg att klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar!

poäng och kommentarer

Steg 5

Betygsätt via fråga.

Om du föredrar att betygsätta en fråga i taget för alla inlämningar, klicka på Frågor i testmenyn.

frågor

Steg 6

Välj fråga och fyll i poäng/kommentarer.

Alla studenternas svar kommer visas för den frågan. För att betygsätta fråga:

Välj numret på frågan du vill bedöma i listan över testets frågor.
Fyll i poäng för varje student.
Fyll eventuellt i kommentarer eller lägg till bilagor.

poängSteg 7

Spara.

Spara dina ändringar genom att klicka på Uppdatera.