Teams FAQ

Möten i Teams

Kommer Skype att försvinna?
Ja, Microsoft kommer på sikt att sluta uppdatera Skype och istället endast satsa på Microsoft Teams. 

I dagsläget går det inte att ringa till externa personer direkt via Teams. Detta kan du göra som vanligt via Skype, tills nya beslut är tagna. 

Hur många personer kan man se på samma gång under ett möte?
Det är möjligt att se 49 personer samtidigt under ett möte. 

Avslutas mötet automatiskt om det går över utsatt tid?
Nej, mötet avslutas först när någon väljer att avsluta mötet eller alla deltagare har lämnat det.  

Hur många kan delta i ett Teamsmöte?
250 personer kan delta i ett möte.  

Kan jag boka ett Teams-möte via Outlook?
Ja, du kan schemalägga ett Teams-möte direkt i Outlook. För att göra detta krävs att du har Teams installerat på din dator. 

Går det att räcka upp handen under ett Teams-möte?
Ja, det är möjligt att räcka upp handen under ett möte.  

Går det att använda en whiteboard i ett Teams-möte?
Ja, det går att använda whiteboard. Du startar en whiteboard genom att klicka på knappen för att dela skärm. När du klickat där kan du välja whiteboard långt till höger. 
Om du vill få fler funktioner så rekommenderas att ladda ner Microsoft Whiteboard till din dator.  

Går det att moderera ett möte i Teams?
Ja, du kan välja att stänga av ingående video, deltagares mikrofoner och även ta bort deltagare under pågående möte. Utöver det kan du välja att avsluta mötet för alla. 

Kan man sätta upp en lobby för Teams möten?
Ja, däremot fungerar den enbart för externa och gäster. Anställda vid Umeå universitet går alltid förbi lobbyn. 

Team 

Hur stort lagringsutrymme finns i ett team?
I ett team finns 1 TB lagringsutrymme. 

Hur många kanaler kan jag skapa?
Det är möjligt att skapa 200 standardkanaler och 30 privata kanaler i ett team.  

Vad är en privat kanal?
En privat kanal är endast tillgänglig för de personer som du anger ska ha åtkomst till kanalen. Personerna måste vara deltagare i teamet i stort. Det fungerar alltså inte att bara bjuda in en person till en privat kanal men inte till teamet i övrigt.

Skapa en privat kanal

Kan alla i ett team skapa kanaler?
Det beror på vilken inställning som ägaren till teamet har ställt in. Under Hantera team kan ägaren till teamet välja om en medlem får skapa och ta bort kanaler. Här finns även fler inställningar som går att anpassa. 

Hantera teaminställningar och behörigheter i Teams

Vad är det för skillnad på att vara ägare och medlem i ett team?
En ägare av ett team är den som administrerar teamet. Ägaren kan lägga till och ta bort medlemmar samt bestämma vad medlemmarna ska ha behörigheter att göra i ett team. Det är möjligt att ha flera ägare av ett team. 

Lägga till medlemmar och ändra till ägare m.m 

Vad händer om någon av misstag raderar en fil?
Om någon av misstag raderar filer i ett team så finns filerna att hämta från teamets papperskorg i Sharepoint, där finns de lagrade i 30 dagar. Efter 30 dagar ligger filerna i en sekundär papperskorg i 60 dagar innan de försvinner. Dina filer lagras i papperskorgen i 90 dagar. 

Vad är skillnad på Chatt och Inlägg i ett Team?
Chattfunktionen är ersättaren av Skype och tillåter dig att kommunicera med enstaka kollegor eller grupper i text och samtal. Du kan även dela skärm. 

För att skapa gemensamma ytor för samarbete så rekommenderas du att skapa ett team. Konversationerna i teamet är synliga för alla i teamet och till skillnad från i chatten, knyts konversationerna ihop i trådar för att hålla ihop det aktuella ämnet. 

I chatten kommunicerar ni i ett ständigt flöde medan konversationer i team delas upp i trådar för enklare uppföljning i samarbetet. En tumregel kan vara att använda chatten till mer “vardagligt” snack och korta avstämningar medan konversationer i team kan ses som ett mer formellt forum med sådant som kan vara bra att kunna följa upp vid ett senare tillfälle. 

Kan jag flytta filer till en annan kanal eller ett annat team?
Ja, det går att flytta filer. Du klickar på de tre prickarna och väljer sedan att flytta. Du kan även öppna filerna i Sharepoint för enklare hantering av filerna.  

Går det att skapa ”underkanaler”?
Nej, du kan bara skapa kanaler i ett team.  

Kan jag byta namn på ett team?
Ja, det går att byta namn på ett team. Att tänka på är att alla team får en egen Sharepoint-sajt, dessa går inte att byta namn på. Det innebär att när du byter namn på ditt team i Teams är detta bara ett visningsnamn. Sharepoint-sajten kommer fortfarande att behålla ursprungsnamnet. Så tänk gärna över namnet en extra gång.

Kan jag byta namn på en kanal?
Ja, det går att byta namn på en kanal. Det gör du genom att klicka på de tre prickarna och därefter Redigera den här kanalen. Även här kommer ursprungsnamnet att hänga kvar i tillhörande dokumentbibliotek i Sharepoint.  

Varför finns teamets filer i Sharepoint?
När man skapar ett team så skapas också en Sharepoint i bakgrunden. Det är där filerna i teamet lagras. Filerna lagras rent tekniskt i Sharepoint men du kan hantera dem direkt i Teams. Sharepoint gör det möjligt att dela filer i Office 365.

Kan jag bjuda in en extern deltagare till Teams?
Du kan lägga till externa personer som en gäst i Teams. Alla som har ett e-postkonto, till exempel Outlook, Gmail eller liknande, kan gå med i ditt team som gäst.

Lägga till gäster i ett team i Teams

Vad får en extern deltagare (gäst) göra i ett team?
En gäst kan göra allt som övriga deltagare i ett team kan göra, förutom att lägga till flikar. Ägaren av teamet kan även ställa in om gästen ska få skapa kanaler eller inte i ett team.  

Teaminställningar och behörigheter i Teams

Kan man lägga till AD-grupper i ett team?
Nej, i dagsläget är detta inte möjligt. Vi hoppas kunna erbjuda detta framöver.  

Varför har jag inte Spara automatiskt-funktionen i Word?
Det beror på vilken version av officepaketet du har. Om du laddar ner Office från portalen (o365.umu.se) så får du möjlighet att använda Spara automatiskt i Word, Excel och Powerpoint. 

Kan jag skapa mappar för filer?
Ja, du kan bygga din mappstruktur precis som på din dator. Skapa mappar i filytan för respektive kanal precis som du vill. 

Är det någon skillnad att redigera från skrivbordsappen eller direkt i teams?
skrivbordsappen har du möjlighet att göra fler avancerade funktioner. I övrigt är det samma sak att redigera direkt i Teams eller skrivbordsappen. Om du väljer att öppna i skrivbordsappen och sparar så kommer det sparas automatiskt i teamet, du behöver alltså inte ladda ner en kopia, och alla medlemmar få åtkomst till dina ändringar. Ifall du arbetar i skrivbordsappen samtidigt som dina kollegor rekommenderar vi att ni laddar ner Office-paketet från portalen så att ni får funktionen “Spara automatiskt”. Ni kommer då, precis som i webben, att se var era kollegor redigerar (annars behöver ni spara regelbundet för att dina kollegor ska se dina ändringar). 

Hur blir jag aviserad att något händer i Teams?
Du kan ställa in aviseringar generellt för hela programmet. 

Du kan även ställa in aviseringar för specifika kanaler i ett team. Här kan du välja hur du vill bli aviserad för respektive kanal.

Hantera aviseringar i Teams  

Kan studenter använda Microsoft Teams?
Ja, studenter har tillgång till Office 365.  

Kan jag se tidigare versioner av ett dokument?
Ja, du kan se tidigare versioner och även återgå till tidigare versioner om du vill. 

Visa tidigare versioner av Office-filer