Uppdatera din presentationstext i personalkatalogen

Lång presentationstext

Den långa presentationstexten visas på din personliga sida. Tänk på att använda ett vårdat och begripligt språk, skriv det viktigaste först och sträva efter att vara så kortfattad som möjligt.

I det här fältet går det att formatera texten med

  • fetstil
  • kursiv stil
  • punkt- och numrerad lista
  • skapa länkar till interna eller externa sidor.

Kom ihåg Alt-texten

Länkar ska alltid ha en Alt-text. Den texten skriver du in i Länktitel.
Alla länkar du lägger till ska kortfattat beskriva vad länken leder till. Alt-texten läses upp av hjälpmedel och förmedlar på så sätt länkens innehåll till besökare som inte kan se den.

Öppna länkar i nytt eller samma fönster?

  • Länkar till annan extern webbplats ska alltid öppnas i nytt fönster.
  • Länkar till dokument/filer ska alltid öppnas i nytt fönster.
  • Länkar till sida inom samma webbplats ska öppnas i samma fönster. Låt alternativet Öppna i vara tomt.

För intern länk (inom samma webbplats) väljer du alternativet som heter Sida och för extern länk väljer du alternativet som heter Extern länk.

Mer formateringsmöjligheter

Här nedan beskrivs hur du gör för att formatera din text med de val som är tillgängliga i fältet.