Vanliga frågor om Datainsamlingsplattform (DIP)

Min data har inte skickats till Datainsamlingsplattform – vad beror det på?

Om din data inte automatiskt har skickats till DIP kan detta bero på olika saker:

  • Du skapade din enkät med felaktiga inställningar vilket gjorde att din data inte kunde tas emot av DIP. Du måste då gå tillbaka och felsöka.
  • Den automatiska kopplingen mellan Limesurvey och DIP låg nere just när datan skulle överföras.

All min data följer inte med in i Datainsamlingsplattformen. Varför?

Den enda data som förs över från Limesurvey till DIP är själva frågan och respondentens svar. Detta då DIP är ett generellt insamlingsverktyg som inte sparar metadata som är specifik för Limesurvey eller liknande enkätverktyg.

Vad är skillnaden mellan Stage och Prod?

Stage är testmiljön där du skapar och testar din enkät och din datainsamling. Prod är den skarpa miljön där du gör din riktiga enkät.

När du arbetar i Stage ser du detta genom att du ser en röd vattenstämpel där det står Testmiljö över sidan. Du kan också se detta genom att kontrollera webbadressen – om det står Stage eller Prod i webbadressen.