Visa undertext i en film på Umu Play

Om det finns en undertext till filmen du tittar på dyker det upp en symbol som som heter CC.

 

1. Klickar du på knappen vecklas en meny ut och

2. Du kan aktivera undertexten (i exemplet Swedish)

cc1.png

Nu syns undertexten i filmen enligt nedan

cc2.png

Du kan också anpassa undertexten om du vill. Genom att första klicka på knappen CC och sedan på Options…

cc3.png

…kan du välja utseende på undertexten samt typsnitt

cc4.png

 

cc5.png