Windows 8/10, Server 2012/2016, Office 2013/2016 – Licensering

När du installerat mjukvaran ovan måste du aktivera produkten för att den inte ska sluta fungera efter 30 dagar.

I den här guiden finns 3 guider:
*Aktivering Windows
*Aktivering Office
*Felsökning Aktivering

KMS-licensering

KMS-servern är spärrad så den bara går att nå från Umeå universitets nät. Har ni en dator som sitter utanför det nätet måste ni använda er av VPN-tjänsten för att komma åt servern.

Aktivering Windows:

Denna licenseringsmodell innebär att din dator anropar en licensserver här på ITS för att aktivera sig.
Din dator måste sedan vara i kontakt med licensservern en gång per halvår för att inte anses som icke-licenserad.
Datorn försöker kontakta KMS-servern var sjunde dag för att förlänga/skjuta fram registreringstiden sex månader.

Dator ansluten till AD:et:
1. För att registrera dig högerklickar du på ”computer”-ikonen och väljer egenskaper.
2. Klicka du på aktivera. Om din dator är medlem i AD hittar din dator rätt direkt.

Dator ej ansluten till AD:et:
Om din dator inte är medlem i AD:t måste du ange ip-numret till KMS-servern, kommandot är följande:

1. Starta kommando prompten, klicka fram startmenyn, skriv cmd.exe, högerklicka och välj ”kör som administratör

2. Kör dessa två rader, byt ut x.x.x.x mot IP-numret till servern (finns på programvaruservern).
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms x.x.x.x:1688
cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato

Aktivering Office:

1. Starta kommando prompten, klicka fram startmenyn, skriv cmd.exe, högerklicka och välj ”kör som administratör

2. Navigera dig till mappen där Office är installerat.
Office 2013: cd \Program\Microsoft Office\Office15 eller cd \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
Office 2016: cd \Program\Microsoft Office\Office16 eller cd \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

3. Kör dessa tre rader, byt ut x.x.x.x mot IP-numret till servern (finns på programvaruservern)
cscript ospp.vbs /sethst:x.x.x.x
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

kontrollera att Office är aktiverat gör man genom att öppna ex Word klicka på ”Arkiv” -> ”Hjälp”

Ifall du inte kan aktivera:

Har du rätt version?
Du måste ha en version som är anpassad för KMS-licensering. Verifiera detta genom instruktion nedan.

Windows:
1. Starta kommando prompten, klicka fram startmenyn, skriv cmd.exe, högerklicka och välj ”kör som administratör
2. Kör raden: cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs /dli

Exempel resultat:
—————————————————————————————————————–
Description: Windows(R) Operating System, VOLUME_KMSCLIENT channel
—————————————————————————————————————–
Står det inte KMS måste du byta licensform på Windows genom att byta produktnyckel (texten som finns i KDB redan), eller installera rätt version av Windows.

Office:
1. Starta kommando prompten, klicka fram startmenyn, skriv cmd.exe, högerklicka och välj ”kör som administratör

2. Navigera dig till mappen där Office är installerat.
Office 2013: cd \Program\Microsoft Office\Office15 eller cd \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
Office 2016: cd \Program\Microsoft Office\Office16 eller cd \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

3. Kör raden: cscript OSPP.VBS /dstatus

Exempel resultat:
—————————————————————————————————————–
LICENSE NAME: Office 15, OfficeVisioProVL_KMS_Client edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 15, VOLUME_KMSCLIENT channel
—————————————————————————————————————–

Står det inte KMS måste du byta licensform på Office genom att byta produktnyckel eller version av Office.
Exempel:
Starta en kommandoprompt som admin.
Gå till mappen för din office version
ex. cd ”\Program Files\Microsoft Office\Office16” (byt ut program files mot program files(x86) om du kör 32 bitars office.
Kör
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99  för 2016 och 2019
cscript ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT för 2013

Nycklar för aktivering mot KMS:

Operating system edition, KMS Client Setup Key

Windows Server 2016
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows 10
Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1
Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Listan hämtad från: