Zoom – Schemalägg ett möte i appen och publicera möteslänk i lärplattform

Den här guiden beskriver hur du schemalägger ett möte i appen Zoom och senare publicerar länken till mötet i Cambro eller Moodle.

I den högra kolumnen, under relaterade länkar, finns två videogenomgångar som också visar hur detta görs.

Starta programmet Zoom på din dator

Klicka på ikonen Schedule

Skriv in en titel för mötet, starttid och längd.
Bestäm om webbkameran automatiskt ska starta för mötets deltagare.
Ställ in vilken typ av anslutning som ska tillåtas för mötet.

  1. Enbart uppringning via telefon
  2. Enbart dator/smartphone/surfplatta med Zoom installerat
  3. Eller båda alternativen ovan

Klicka på Advanced Options för fler inställningar (4).

  1. Välj om du vill att deltagarna måste ange ett lösenord för att delta i mötet
  2. Välj om du vill att deltagarna ska kunna starta mötet innan du som värd har loggat in
  3. Välj om du vill att deltagarnas mikrofon ska vara i tyst läge när de ansluter till mötet
  4. Välj om ditt personliga mötes-id ska användas för mötet (rekommenderas ej)
  5. Välj om du vill att inspelning av mötet ska starta automatiskt
  6. Skriv in e-postadress till ytterligare värdar för mötet

Välj i vilket format du vill spara kalenderhändelsen för mötet. Välj iCal för att spara bokningen i ditt kalenderprogram på din dator.

Avsluta bokningen av mötet och skapa kalenderhändelsen genom att klicka på Schedule

Nu öppnas ditt kalenderprogram på din dator och informationen om Zoom-mötet sparas där

Förmedla och publicera informationen om mötet till studenterna

Gå till din kalender och öppna kalenderhändelsen för det inbokade Zoom-mötet

Kopiera länken till mötet

Gå sedan till kursens plats i Moodle eller Cambro.

Publicera den kopierade länken i något av verktygen tillsammans med den tid som bokats för Zoom-mötet

Nedan visas några exempel på verktyg som kan användas

Cambros kalender

Moodles verktyg Bokning