Zoom – Schemalägg ett möte

Den här guiden går igenom hur ett möte (som ska ske senare i tid) schemaläggs i Zoom.

Det finns två sätt att schemalägga möten. Antingen genom att gå via Zoom-klienten som installerats på en dator eller genom att logga in via webbläsaren. Guiden beskriver det senare alternativet.

Gå till http://zoom.umu.se/

Klicka på Log in och logga in med Umu Id

Nu öppnas Zooms webbportal.

Gå till 1. Meetings i den vänstra menyn och klicka sedan på 2. Schedule a New Meeting

Här förklaras kort de inställningar som kan göras för ett schemalagt möte.

Topic: Skriv in ett namn eller ämne för mötet

Description: Skriv in en kort beskrivning av mötet

When: Välj datum och starttid för mötet

Duration: Välj hur långt mötet ska vara

Registration: Genom att aktivera registrering för ett möte så måste alla deltagare anmäla sig via e-post. Klicka på länken nedan för att läsa mer om inställningar för detta.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/211579443-Registration-for-Meetings

Video: Ställ in om deltagarnas video ska starta automatiskt när mötet öppnas

Audio: Välj vilka enheter som ska tillåtas att ansluta till mötet

Meeting options:

 • Require meeting password
  Det finns möjlighet att ställa in ett lösenord för mötet
 • Enable join before host
  Denna inställning tillåter deltagarna att gå in i mötet före den som är värd
 • Mute participants upon entry
  Markera denna inställning om deltagarnas mikrofon ska vara avstängd när de öppnar mötet
 • Use Personal Meeting ID
  Med denna inställning väljs det personliga Zoom-rummet som adress till mötet. Läs mer om Personal Meeting ID här https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203276937-Using-Personal-Meeting-ID-PMI-
 • Record the meeting automatically on the local computer
  Markera denna inställning om mötet ska spelas in automatiskt och sparas ner till din dator

Alternative Hosts: Skriv in e-postadresser här om mötet ska ha flera värdar

Avsluta och spara mötet genom att klicka på Save.

Nästa steg visar en sammanfattning av de inställningar som är gjorda för mötet.

Här finns möjlighet att spara kalenderhändelsen till din kalender (1).

Direktlänk till mötet (2). Högerklicka och välj Kopiera länkadress för att sprida den vidare.

Länk för att kopiera en inbjudan till mötet ”Copy the invitation” (3).

Och knappar för att ta bort mötet (4), ändra inställningar (5) samt möjlighet att starta mötet (6).