Zoom – Spela in ett möte

Den här guiden beskriver hur du spelar in ett möte i Zoom

Förutsättningar: Installerat Zoom och inloggad i Zoom

Starta ett möte genom att klicka på knappen: Start with video

Klicka på gröna knappen

Välj den mikrofon som du vill använda

Välj den kamera du vill använda

Klicka på Record för att starta inspelningen

Klicka på stoppknappen för att stoppa inspelningen

Följande meddelande dyker upp

Klicka på End Meeting

Klicka på End Meeting for all

Nu konverteras din inspelning och det tar olika lång tid beroende på hur länge du spelat in

Dina inspelningar sparas i datummärkta mappar i mappen Zoom som du hittar under Dokument