Zoomguider

Zoomguide 2.0

Zoomguiderna har flyttat till en öppen sida i Canvas:
https://www.canvas.umu.se/courses/1424

Zoom för studenter