Zoomguider

Zoomguiderna har flyttat till en öppen sida i Canvas

https://www.canvas.umu.se/courses/1424

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/larandestod-och-support/digitala-moten-i-undervisning/kom-igang-med-zoom/

 

Zoom för studenter

https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/zoom/