Beställning och avslutning av VPN-konto

Beställning och avslutning av VPN-konto görs på https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

  • Logga in med Umu-id
  • klicka på Eget konto
  • Välj organisation om du jobbar på flera enheter
  • Godkänn villkoren och klicka på Beställ kontot. (3/3-2021: ITS godkänner konton löpande och de går att använda med en gång)
  • Du kommer att få ett mail när VPN-kontot är klart att använda.