Hur fyller jag på mitt Copyprintkonto? (DIBS)

Just nu är påfyllnad av konto inaktiverad i väntan på ny utskriftstjänst.

Under tiden kommer varje student få 50kr per dag att skriva ut för, tidigare saldo kommer att flyttas över till den nya tjänsten när den lanseras.

 


1. Skriv in adressen https://copyprint.umu.se  i din webbläsare. (Du måste vara på Umeå Universitet)

OBS! Du måste vara på Umeå Universitet för att komma åt sidan.

2. Logga in med ditt UmUid och PIN-kod för kortet.

3. Klicka på Mitt konto.

4. Klicka på Fyll på Konto.

5. Läs igenom regler, välj saldo, acceptera reglerna och klicka på Fortsätt.

6. Ifall uppgifterna stämmer klicka på OK köp.

7. En ruta för betalning kommer upp, för in din information och klicka på Complete.

 

Installera Copyprint för Ubuntu (Linux)

Denna guide utgår ifrån att du har CUPS installerat.

1. Öppna webbläsaren och navigera dig till localhost:631, välj Administration.

2. Klicka på Add Printer.

3. Välj LPD/LPR Host or Printer och sedan Continue.

4. Skriv in: lpd://130.239.1.133/UmU_copyprint , sedan Continue.

5. Skriv in UmU_Copyprint och sedan en beskrivning, det är viktigt att namnet skrivs enligt nedan, sedan Continue.

6. Välj Toshiba och Continue.
Om du inte hittar Toshiba, ladda då ner denna: Toshiba Drivrutin (PPD)

7. Välj en Postscript-drivrutin, t.ex. valet nedan och klicka sedan Add Printer.

8. För att utskrifterna ska hamna på rätt konto så måste man bygga en .conf-fil som skrivardrivrutinen sedan läser in.
Skapa/redigera filen client.conf under/etc/cups/ i den skriver du ”User <UMUid>” t.ex ”User abcd1234”.
I vissa fall kan det krävas en omstart för att det ska fungera.

 

Copyprint – Hur skriver jag ut från webbgränssnitt

UmU Copyprint – utskrift via webbgränssnitt

https://copyprint.umu.se

OBS! Du måste vara på Umeå universitet nätverk för att komma åt sidan.

Logga in med UmU-id och PIN-kod. Ska ett gästkort användas logga in med den 6 siffrigt nummer som finns på höger sidan av kortet som användarnamn sedan Orgnr som lösenordet

När man har loggat in kommer man direkt till en sida där man kan välja att ladda upp dokument för utskrift. De dokument man laddar upp kommer till utskriftskön och man kan sedan välja vid skrivaren vilka/vilket dokument som man vill skriva ut. När man är inloggad kan man även se sin utskriftskö samt välja att ta bort dokument från den.

När man har loggat in ser man detta.
Man klickar på Ladda upp ett nytt dokument eller bild
Då får man upp en ruta (vanligt ”utforskarfönster”) där man kan välja sitt dokument (fil) som ligger lokalt på datorn.

Efter att man har gjort de inställningar man vill och klickat på Print så läggs det i utskriftskön.
Sedan kan man gå till valfri UmU-kort skrivare och där välja vilka/vilket dokument som man vill skriva ut.

För att se sin utskriftskö klickar man på fliken ”Mina utskrifter”. Där kan man även ta bort utskrifter.

Copyprint – inskanning av dokument och bilder

UmU Copyprint – inskanning av dokument och bilder

Manual för inskanning av dokument och bilder på maskiner för institutioner/enheter som är anslutna till UmU-Copyprint.
Obs! Du kan endast skanna till dig själv.

1. Logga in med ditt UmU-kort vid läsaren (e-terminal) eller autentisera dig med UmU-ID och Pinkod (fyra siffror)
Ska ett gästkort användas så loggar man in med det sexsiffriga numret som finns på höger sidan av kortet som användarnamn sedan Org-nummer som lösenord.

2. Inloggningsrutan visas och välj SCAN.

3. Tryck på MALLAR på displayen.

4. Tryck på SCAN TO ME på displayen.

5. Välj vilken mall du vill använda: A4 eller A3 / Färg eller BW (svart/vit).

6. Ändra inställningar vid behov, ex. högre upplösning, foto etc, Tryck på SCAN.INST.

7. Tryck på SCANNA.

8. Vid fler dokument tryck på SCANNA igen.

9. När du är klar – Logga ut – tryck på FC-knappen och sen bekräfta med JA.

Hur gör jag för att skriva ut med mitt UmU-kort som student?

Ifall din dator inte har Copyprint skrivaren inlagd så kan man ladda upp dokumentet, när dokumentet är uppladdat så kan du sedan gå till närmaste Copyprintskrivare och hämta ut utskriften.

  1. Skriv in adressen https://copyprint.umu.se  i din webbläsare.
  2. Logga in med ditt UmU-id och PIN-kod för kortet.
  3. Klicka på Ladda upp ett nytt dokument eller bild.
  4. Välj skriv ut om du är nöjd med inställningarna.
  5. Du kan se dina utskrifter under Mina utskrifter.

Installera CopyPrint på AD-ansluten dator

Så här installerar du Umu-copyprint på en dator som är ansluten till UMU AD på Windows 10 och 11, du kan inte ansluta till tjänsten med en dator som inte är ansluten till UMU AD.

Windows 10

1. Klicka på Start (Windows-loggan).

2. Skriv in \\umu-copyp-spool.ad.umu.se\UmU-copyprint

3. Välj Öppna i dialogrutan om den kommer upp.

4. Drivrutiner installeras automatiskt och skrivarikonen dyker upp med namnet UmU-copyprint.

OBS! Om du har den gamla skrivare som heter UmU_Copyprint (understräck!) kan du ta bort den.

Vid utskrift kommer dokumenten först att läggas som pausade i printerkön till dess att de skrivs ut på skrivaren.

Windows 11

1. Klicka på Start (Windows loggan) och markera sökfönstret.

.

2. Sök efter \\umu-copyp-spool.ad.umu.se klicka Enter.

3. En ruta med tillgängliga skrivarköer visas, dubbelklicka på UmU-copyprint.

4. Drivrutiner installeras automatiskt och skrivarikonen dyker upp med namnet UmU-copyprint.

OBS! Om du har den gamla skrivare som heter UmU_Copyprint (understräck!) kan du ta bort den.

Vid utskrift kommer dokumenten först att läggas som pausade i printerkön till dess att de skrivs ut på skrivaren.

Installera Copyprint för Mac (Installationsfil)

Skapa ett extra admin-konto för att kunna redigera ditt primära konto.

Detta är väldigt viktigt, för att säkerställa att du fortfarande kan administrera datorn om något går fel när ditt kontot redigeras.

Om du inte har möjlighet eller inte vill byta kontonamn så kan du även tanka ner denna installationsfil:
 cups_copyprint_user


Hoppa till Installation av Copyprint ifall din Mac är ansluten till AD, du har kört installationsfilen eller kontonamnet på ditt konto är detsamma som ditt Umu-id.

1. Gå till Äpplet (längst upp till vänster).
2. Öppna Systeminställningar
3. Klicka på Användare och grupper.

4. Lås upp genom att klicka på låset, välj sedan + tecknet.

5. Skapa ett nytt Administratörskonto, välj ett enkelt lösenord (kontot ska ändå raderas senare).

6. När du skapat användaren så ska det se ut ungefär som nedan, ett nytt Adminkonto under Andra användare.

7. Logga ut din användare och logga sedan in med det nyskapade adminkontot.

8. Navigera dig tillbaka till Användare och grupper.

9.  Högerklicka eller CTRL-klicka på din vanliga användare i vänsterkolumnen (ifall hänglåset är låst, lås upp) och välj Avancerade inställningar.

10. Skriv in ditt Umu-id i fältet Kontonamn OBS! Ändra inga andra fält!

11. Klicka på OK och stäng Systeminställningar.

12. Logga ut adminkontot och logga in med din användare.

13. Nu är kontot redo för installation av Copyprint, kontrollera att du kan låsa upp Användare och grupper med ditt vanliga konto innan du raderar adminkonto.

Installation av Copyprint

OBS! Ifall du har klienthanterad Mac kan du installera UmU_copyprint via Self Service appen

 

1. Ladda ned zip-filen UmU_copyprint.
2. Packa upp och kör filen (ifall installationen inte startar, håll in CTRL och klicka på filen och välj öppna).
3. Följ anvisningarna i installationen.

När installationen är klar ska det finnas fyra skrivare som heter:
UmU_copyprint_color_A4
UmU_copyprint_color_A3
UmU_copyprint_mono_A4
UmU_copyprint_mono_A3